Hưng Yên hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng năm 2021

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, trong 10 tháng qua, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 140 ha đất khu công nghiệp.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, trong 10 tháng qua, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 140 ha đất khu công nghiệp.

Con số này đạt 140% chỉ tiêu mà UBND tỉnh Hưng Yên đặt ra trong năm 2021 là giải phóng mặt bằng tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp.

Các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong tỉnh Hưng Yên cũng đã san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được khoảng 90 ha đất khu công nghiệp, đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch.

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Trong tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 4 dự án trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 8 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đối với 1 dự án trong khu công nghiệp.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 5 dự án, công trình đầu tư trong khu công nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công đối với 36 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 56 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp.

Đơn vị này cũng đã thực hiện kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 11 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của 3 khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 3 dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp.

Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.

Cùng với đó là thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

chọn
Apec Investment dự kiến khởi công hai dự án tại Bắc Giang, Lạng Sơn vào quý IV, huy động hơn nghìn tỷ rót vào BĐS
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Apec Investment đã cập nhật tình hình một số dự án BĐS như Apec Royal Park Huế, Aqua Park Bắc Giang và Golden Palace Lạng Sơn, đồng thời cho biết kế hoạch rót vốn cho các dự án khác tại Bắc Giang, Hòa Bình…