[Infographic] Kế hoạch phát triển đô thị TP Vĩnh Long đến năm 2030

TP Vĩnh Long sẽ được chia làm 4 khu vực phát triển. Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung, công trình đầu mối ưu tiên trên địa bàn đến năm 2030 khoảng 27.205 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP Vĩnh Long đến năm 2030, Vĩnh Long phát triển đô thị với 4 khu vực: Khu vực lõi đô thị, khu vực đô thị chuyển tiếp, khu vực ngoại thành và khu vực Cù lao An Bình.

Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung, công trình đầu mối ưu tiên trên địa bàn TP Vĩnh Long theo các giai đoạn phát triển khoảng 27.205 tỷ đồng.

 

[Infographic] Kế hoạch phát triển đô thị TP Vĩnh Long đến năm 2030 - Ảnh 1.