Tags

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa

Tìm theo ngày
Thông tin kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa mới nhất

Thông tin kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa mới nhất

Thông tin kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Năm nay, các quận, huyện trên địa bàn Khánh Hòa dự kiến sẽ thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm. Những khu đất này sẽ được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện.

Kế hoạch sử dụng đất tại 9 đơn vị hành chính trên địa bàn Khánh Hòa

Theo quy hoạch, những khu đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện gồm có:

- Kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh.

- Kế hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa.

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Còn theo Điều 37 Luật Đất đai 2013, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Như vậy, có thể nói một cách dễ hiểu, kế hoạch sử dụng đất là việc Ủy ban nhân dân đưa ra các mốc thời gian để thực hiện các mục tiêu trong quy hoạch sử dụng đất.

Phê duyệt quyết định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo 6117/ UBND-XDNĐ về việc lập đề cương dự toán kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trong khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh đến năm 2030 theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức, thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề cương và dự toán kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện… Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025.

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Dân chủ và công khai.

- Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho kế hoạch sử dụng đất, càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND khu vực đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.

Theo dõi Vietnammoi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về kế hoạch sử dụng đất Khánh Hòa trong tương lai.