Khánh Hòa giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra dịch Covid-19

Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Khánh Hòa sẽ tiến hành xem xét kĩ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra để xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ban hành quyết định thanh tra.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Khánh Hòa giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra trong thời kì diễn ra dịch COVID -19 - Ảnh 1.

Khánh Hòa giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra trong thời kì diễn ra dịch Covid-19. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời diễn ra dịch bệnh.

Đặc biệt, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra.

Đối với các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa triển khai thì chỉ đạo tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời thanh tra của các cuộc thanh tra đang triển khai để tham mưu điều chỉnh (nếu có), khẩn trương ban hành kết luận thanh tra, tham mưu đề xuất hướng xử kết quả thanh tra theo qui định của pháp luật đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, Khánh Hòa triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính tại 79 đơn vị; 1.409 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.299 cá nhân và 949 tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 77 kết luận thanh tra…

chọn