Kiểm toán Nhà nước công bố các doanh nghiệp kiểm toán năm 2020: Agribank, Vietcombank, Thủ Thiêm, điện lực TP HCM đứng đầu danh sách

Danh sách những tập đoàn, tổng công ty nhà nước được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán năm 2020 gồm Agribank, Vietcombank, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực TP HCM, Dự án BT Thủ Thiêm…

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán nhà nước vừa ban hành, năm sau, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Số lượng này giảm 20% so với năm 2019, nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội vào danh sách kiểm toán

Theo Kiểm toán Nhà nước, đơn vị sẽ lựa chọn một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm, để thực hiện kiểm toán. Đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lí các vấn đề tài chính, trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

agribank-cung-no-luc-xoa-tin-dung-den-165610_virh

Agribank sẽ được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán vào năm sau. (Ảnh: Agribank).

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 12 cuộc kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Danh sách gồm Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực TP HCM, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty CP Kĩ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn; Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn…

Theo Kiểm toán Nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trên có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2019, kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Trọng tâm kiểm toán là đánh giá thực trạng công tác quản lí tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lí, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Nhóm ngân hàng có trong danh sách kiểm toán năm sau còn có Ngân hàng Nhà nước và 3 ngân hàng thương mại, là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lí nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.

Kiểm toán Dự án BT Khu đô thị mới Thủ Thiêm 

Ở lĩnh vực ngân sách Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiểm toán 16 Bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kiểm toán Nhà nước cho biết đây là các Bộ, cơ quan Trung ương có quy mô ngân sách lớn, để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách.

Cụ thể, với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán tại các cơ quan tài chính tổng hợp, để đánh giá toàn diện công tác quản lí, điều hành thu, chi ngân sách; xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương…

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, có 40 dự án nằm trong tầm ngắm sẽ thực hiện kiểm toán của cơ quan kiểm toán quốc gia.

Danh sách này gồm Dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai II, III tại Hà Nội; Các tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A; Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án vệ sinh môi trường TP HCM; Đường dây 500 kV Long Phú - Ô Môn; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1…

chọn