Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (11/12 - 17/12): Không có điện tại huyện Thạnh Phú

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (11/12 - 17/12), nhiều nơi như cơ sở nuôi tôm, các ấp, công ty,... tại huyện Thanh Phú dự kiến bị mất điện từ sáng đến chiều.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (11/12 - 17/12)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, thành phố Bến Tre và các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc,... không có điện trong tuần này nhằm mục đích thực hiện sửa chữa, nâng cấp mạng lưới điện. 

Để biết thêm chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này, hãy cùng tham khảo thông tin được cập nhật chi tiết dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:00 17:00 - Ấp 2 xã Phú Nhuận
- Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An
12/12/2023 7:00 17:00 - Khu phố 6,8 phường Phú Khương
- Khu phố 3 phường An Hội
- Khu phố 2 phường 4
- Ấp Phú Hữu xã Phú Hưng - Ấp 4 xã Hữu Định- Châu Thành
12/12/2023 13:00 17:00 Ấp Phú Hào, Phú Tự xã Phú Hưng
13/12/2023 7:00 17:00 - Ấp Bình Thành, Phú Lợi xã Bình Phú
- Khu phố 4 phường Phú Khương
- Ấp 3 xã Sơn Đông
14/12/2023 7:00 17:00 - Ấp Hữu Nhơn, Hữu Thành xã Hữu Định
- Ấp 1,3 xã Sơn Đông
14/12/2023 7:00 17:00 Ấp 1,3 xã Sơn Đông

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:30 17:00 - Khu phố An Thuận thị trấn Tiệm Tôm
- Khách hàng Mai Văn Long xã Bảo Thuận
12/12/2023 7:30 17:00 - Ấp 3 xã An Bình Tây
- Ấp 6 xã Bảo Thạnh, ấp 3 xã Tân Xuân
- Khách hàng Mạc Đăng Khoa thị trấn Tiệm Tôm
13/12/2023 7:30 17:00 - Ấp Tân Khai và Tân An xã Tân Hưng
- Ấp Mỹ Thuận xã Mỹ Thạnh
14/12/2023 7:30 17:00 Ấp 6 xã An Ngãi Trung
15/12/2023 7:30 17:00 - Khách hàng nuôi tôm Huỳnh Trí Đức xã An Đức
- Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bến Tre xã An Bình Tây
- Công ty cổ Công ty thương mại sản xuất Newcharm xã Tân Xuân
- Ấp An Hòa xã An Bình Tây
- Ấp Tân Hòa xã Tân Thủy

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực huyện Giồng Trôm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 1 xã Lương Hòa
- Ấp Lương Thuận xã Lương Quới
- Khu phố 3 thị trấn Giồng Trôm
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 5A, 5B và 6 thị trấn Giồng Trôm
- Ấp Phong Quới xã Phong Nẫm
- Ấp Phong Thuận và Phong Quới xã Phong Nẫm
13/12/2023 7:30 17:00 Ấp 1A và 1B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 1 xã Hưng Nhượng
- Ấp Đồng Nhơn xã Lương Quới, ấp Phú Tân xã Châu Hòa
- Ấp Bình Đông xã Bình Thành
14/12/2023 7:30 17:00 - Ấp 7 xã Phước Long
- Ấp 2 xã Hưng Nhượng

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực huyện Thạnh Phú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:00 17:00 Ấp Quí Đức xã Quới Điền
11/12/2023 8:00 9:00 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thạnh Phú, khu Phố 3 thị trấn Thạnh Phú
11/12/2023 8:00 11:00 Công ty TNHH TMDVMT Rồng Xanh ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú
11/12/2023 9:30 10:30 Cơ sở CXG Võ Văn Đà ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An
11/12/2023 9:30 11:00 Cơ sở nuôi tôm Lê Văn Mầu ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ An
11/12/2023 13:00 14:00 CSNĐ Võ Văn Tấn ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ Hưng
11/12/2023 13:00 17:00 Cơ sở nuôi tôm Đặng Đình Hẹn ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ An
Cơ sở nuôi tôm Đinh Văn Hoài Nam ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An
11/12/2023 15:00 17:00 - Ấp Thạnh A xã Tân Phong
- Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Hoàng Trưởng ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An
12/12/2023 7:00 17:00 Ấp Quí Khương xã Quới Điền
12/12/2023 7:30 17:00 Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
12/12/2023 8:00 11:00 - Cơ sở nuôi tôm Lê Thị Kim Điệp khu phố 4 thị trấn Thạnh Phú
- Ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh
12/12/2023 8:00 9:00 Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Văn Đen ấp An Hòa xã Mỹ An
12/12/2023 9:30 11:00 Cơ sở nuôi tôm Lê Thị Nương ấp An Bình xã Mỹ An
12/12/2023 13:00 14:00 Cơ sở SXNĐ Nguyễn Văn Nhiều ấp Quí Thế xã Quới Điền
12/12/2023 13:00 15:00 Cơ sở nuôi tôm Trần Hoàng Phương ấp An Bình xã Mỹ An
12/12/2023 14:00 16:00 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ép Rép, ấp Quí Thế, xã Quới Điền
12/12/2023 14:30 16:00 Cơ sở nuôi tôm Tô Văn Dư ấp An Khương xã Mỹ An
12/12/2023 15:00 17:00 - Doanh nghiệp tư nhân SXNĐ thương mại dịch vụ Vĩnh Thạnh ấp Quí Đức A xã Quới Điền
- Cơ sở nuôi tôm Bùi Văn Cang ấp An Khương xã Mỹ An
13/12/2023 7:00 17:00 Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi
14/12/2023 13:00 17:00 Ấp An Hội A, xã An Thuận
14/12/2023 7:00 17:00 Ấp Bình Khánh xã Phú Khánh
15/12/2023 8:00 9:00 Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Thị Hương ấp An Khương xã An Điền
15/12/2023 8:00 11:00 Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Quốc Nở ấp An Khương xã An Điền
15/12/2023 9:00 11:00 Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Văn Tửng ấp An Khương xã An Điền
15/12/2023 13:00 17:00 Ấp An Bình xã An Nhơn
15/12/2023 13:00 15:00 - CSNĐ Đào Thị Tuôi ấp An Điền xã An Điền
- Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Văn Hùng ấp Giang Hà xã An Điền
15/12/2023 14:00 17:00 - Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Thị Bảnh ấp Giang Hà xã An Điền
- Cơ sở nuôi tôm Huỳnh Văn Đở ấp Giang Hà xã An Điền
15/12/2023 14:30 17:00 - Cơ sở nuôi tôm Đặng Thị Hồng Hạnh ấp Giang Hà xã An Điền
- Cơ sở nuôi tôm Huỳnh Văn Đở ấp Giang Hà xã An Điền

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:30 18:00 - Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm thị trấn Tiên Thủy
- Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, Hàm Luông xã Tân Phú
- Ấp 4, 7 xã An Khánh, Phước Hòa, Phú Ngãi xã Phú An Hòa
12/12/2023 7:00 18:00 - Xã Tường Đa
- Ấp Khánh Hội Tây Thị trấn Tiên Thủy
- Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, Hòa Long xã Giao Long, Phước Thạnh, Phú Khương xã Phú Túc
- Ấp 4 xã Hữu Định
13/12/2023 7:45 17:30 - Ấp Chánh, Tiên Tây Thượng thị trấn Tiên Thủy
- Ấp Phú Thành, Phú Hòa xã Quới Thành
- Ấp 3, Phú Tân, Phú Hòa xã Phú Túc, Tân Nam xã Tân Phú
14/12/2023 7:00 17:30 - Xã Quới Sơn
- Ấp Hữu Nhơn, Hữu Thành, Hữu Chiến xã Hữu Định
- Ấp 4 xã An Khánh, Phước Hòa, Phước Hậu, Phước Thới xã An Phước, Phước Trạch xã Phước Thạnh
15/12/2023 7:30 18:00 - Khu phố 2, 3, 4, Phú Nhơn thị trấn Châu Thành
- Ấp An Phú, An Thới A, 5, 6B, 6A , 7 xã An Khánh
- Ấp Tân Huề Tây xã Tân Thạch
- Ấp Phú Hòa xã Phú Túc
- Ấp Phước Hòa Thành Triệu
- Ấp Phú Phong xã Quới Thành
- Ấp Phước Hựu xã Tam Phước
- Ấp Long Hội, Long Hòa xã Giao Long
- Ấp 9 xã Tân Thạch
15/12/2023 13:00 17:00 Trạm khách hàng

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 12:00 - Ấp Long Hòa, Long Vinh xã Long Thới
11/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Hòa Thạnh, Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa
- Ấp Thanh Điền, Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Hòa xã Hưng Khánh Trung B
- Ấp Hòa Thuận xã Vĩnh Bình
11/12/2023 11:00 14:00 - Ấp Hòa Thạnh, Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa
11/12/2023 13:00 17:00 - Ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung B
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Thới Lộc, Tân Thới xã Sơn Định
- Ấp Thiện Lương xã Tân Thiềng
- Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành
12/12/2023 13:00 17:00 Ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Bình
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Phụng Đức, ấp Cống xã Phú Phụng
- Ấp Thanh Tịnh xã Tân Thiềng
13/12/2023 13:00 17:00 - Ấp Phụng Đức và ấp Cống xã Phú Phụng
14/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Long Vân, Long Khánh, Thiện Lương xã Tân Thiềng
15/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Bình An B thị trấn Chợ Lách
- Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực huyện Mỏ Cày Bắc: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/12/2023 7:30 17:00 - Ấp Gia Thạnh xã Thạnh Ngãi
- Ấp Mỹ Sơn xã Phú Mỹ
- Ấp Thành Hóa 1 xã Tân Thành Bình
12/12/2023 13:00 17:00 Ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực huyện Bình Đại: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 3, Bến Cát xã Định Trung
- Ấp 7, 8 xã Lộc Thuận
- Ấp 2 xã Bình Thới, Bình Trung xã Định Trung
12/12/2023 7:30 17:00 - Ấp 2, Cả Nhỏ xã Định Trung
- Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 4 xã Bình Thắng
- Ấp 1, Giồng Kiến xã Phú Long, Lộc Sơn xã Lộc Thuận
- Ấp Bình Chiến, Bình Thuận thị trấn Bình Đại
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận
- Ấp 7, Lộc Sơn xã Lộc Thuận
- Ấp Long Hòa 1, Long Phú xã Long Định
14/12/2023 8:15 17:00 - Ấp 5 xã Bình Thắng
- Khách hàng trại nuôi tôm 20 ha thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre xã Bình Thắng
- Ấp 6 xã Bình Thắng
- Ấp 2 xã Tam Hiệp
15/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 3 xã Tam Hiệp
- Ấp 1 xã Tam Hiệp
- Ấp 8, Lộc Hòa xã Lộc Thuận

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực huyện Mỏ Cày Nam: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:30 16:00 - Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định
- Ấp An Quới xã Định Thủy
12/12/2023 7:00 17:00 - Ấp An Bình, Vĩnh Khánh xã An Thạnh
- Ấp Tân Lộc xã Tân Hội
- Ấp Thạnh Đông xã Hương Mỹ
- Ấp Hội An xã Đa Phước Hội
13/12/2023 7:30 17:00 - Khu phố 3 thị trấn Mỏ Cày
- Ấp Vĩnh Khánh xã An Thạnh
- Ấp Mỹ Đức xã Hương Mỹ
14/12/2023 7:30 17:00 - Xã Ngãi Đăng
- Ấp An Trạch Tây xã Thành Thới A
- Ấp Tân Điền xã Thành Thới B
15/12/2023 8:00 17:00 Ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Đa Phước Hội

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.