Đô thị

TP HCM: Điều chỉnh việc cấm dừng xe, đậu xe trên đường Ba Tháng Hai TP HCM: Điều chỉnh việc cấm dừng xe, đậu xe trên đường Ba Tháng Hai
Sở Giao thông vận tải TP HCM đã thống nhất với đề xuất của Trung tâm Quản lí hạ tầng giao thông đường bộ về thay đổi qui định cấm dừng xe đậu xe trên đường Ba Tháng Hai.
Tìm theo ngày
chọn