Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (20/3 - 26/3): Ngừng cấp điện ở huyện Chợ Lách

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (20/3 - 26/3), một số ấp thuộc địa bàn huyện Chợ Lách sẽ ngừng cung cấp điện từ sáng đến chiều.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (20/3 - 26/3)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện để thực hiện sửa chữa, nâng cấp mạng lưới điện tại một số khu vực như thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách, huyện Bình Đại,... 

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực TP Bến Tre: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/3/2023 7:00 17:00 Khu phố 6 phường Phú Khương
22/3/2023 7:00 17:00 Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh
22/3/2023 13:00 17:00 Ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng và ấp 4, xã Hữu Định
23/3/2023 7:00 14:00 Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An
23/3/2023 7:00 14:00 Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
24/3/2023 7:30 17:00 Ấp Tân Khai xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/3/2023 7:30 17:00 Ấp 14, xã Tân Hào

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/3/2023 8:00 16:00 Ấp Quí An, xã Hoà Lợi
22/3/2023 7:00 17:00 Ấp Giao Bình, Giao Lợi, Giao Thạnh, xã Giao Thạnh
22/3/2023 8:00 17:00 Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh
23/3/2023 8:00 17:00 Ấp Quí An, xã Hoà Lợi
24/3/2023 7:00 17:00 Ấp Quí Hòa, Quí Lợi, xã Hòa Lợi
24/3/2023 8:00 17:00 Ấp Xương Hòa II, xã Thới Thạnh

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/3/2023 7:30 17:00 Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước, Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, ấp 9, xã An Khánh, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn, Tân Nam, xã Tiên Thủy, Phước Hòa, xã Phú An Hòa
21/3/2023 7:30 17:00 Ấp Phú Ninh – Phú Long, xã Phú Đức, Phước Thới, xã An Phước, Phước Hòa, xã Phú An Hòa, Long Hòa, xã Giao Long
22/3/2023 7:30 17:00 Ấp Bình An, xã Tường Đa, Tiên Phú 1, xã Tiên Long, ấp Chánh, xã Tiên Thủy, Phước Thành, xã An Phước, Long Hòa - Long Hội, xã Giao Long, Hữu Chiến, xã Hữu Định
24/3/2023 7:30 17:00 Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, Phước Hòa -Phước Hậu, xã An Phước

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/3/2023 8:00 17:00 - Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa
- Ấp Hòa Thạnh, Đại An, xã Hòa Nghĩa, Long Hòa, xã Long Thới
21/3/2023 8:00 17:00 Ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/3/2023 7:30 17:00 Ấp Phước Hậu xã Phước Mỹ Trung
21/3/2023 8:00 17:00 Ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân
22/3/2023 8:00 17:00 Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân
23/3/2023 8:00 17:00 Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân
24/3/2023 8:00 17:00 Ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/3/2023 7:30 17:00 - Ấp 3, 5, xã Long Hòa
- Ấp 3, xã Long Hòa
- Ấp 2 Chợ, xã Thới Lai
21/3/2023 7:30 17:00 - Ấp Long Hội, xã Long Định
- Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, Long Hưng, xã Long Hòa
- Ấp 1 Long Nhơn, xã Long Hòa
- Ấp 5, xã Long Hòa
- Ấp Long Hòa 2, xã Long Định
22/3/2023 7:30 17:00 - Ấp Long Quới, xã Long Định
- Ấp Phú Thạnh, Phú Hưng, xã Phú Thuận
- Ấp Long Hội, Long Quới, xã Long Định
- Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng, Phú Hưng, xã Phú Thuận
- Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận
23/3/2023 7:30 17:00 - Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng
- Ấp Phú Hưng, Phú Long, xã Phú Thuận
- Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng
- Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng
24/3/2023 7:30 17:00 - Ấp Vinh Châu xã Vang Qưới Tây
- Ấp 4 xã Bình Thới
- Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng, ấp 7 xã Vang Quới Tây

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/3/2023 7:30 17:00 Ấp Hội An, An Qui, xã Đa Phước Hội, Vĩnh Khánh, Bình Thới, xã An Thạnh, Tân Thành Hạ, xã Tân Trung

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.