Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (22/7-28/7):Mất điện nhiều nơi tại TP Bến Tre và huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Giồng Trôm, Châu Phú

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (22/7-28/7), nhiều nơi thuộc TP Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Bình Đại không có điện sinh hoạt.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (22/7-28/7) 

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều ghi nhận lịch cúp điện mới trong tuần này.

Sau đây là lịch cúp điện Bến Tre mà bạn có thể tham khảo để biết được thời gian cúp cụ thể:   

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
23/07/2024 07:00 17:00 Khu phố 1, phường Phú Tân
24/07/2024 07:00 17:00 Ấp 4, xã Nhơn Thạnh
25/07/2024
07:00 13:00 Khu phố 5, phường Phú Khương
13:00 17:00 Khu phố 1, phường Phú Tân
26/07/2024 07:00 17:00 Ấp Phú Thành, Phú Hữu, Phú Dân xã Phú Hưng Ấp 2 xã Hữu ĐịnhChâu Thành
28/07/2024
07:00
17:00 Công ty liên doanh Meyer
11:00 DNTN Minh Cường
08:00 14:00 Khu phố 1,2 phường 8
13:00
17:00
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Bến Tre
Công ty CP Thủy Sản Bến Tre

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
07:30
17:00
Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri
Ấp Phú Khương xã Phú Lễ huyện Ba Tri
Ấp 5 xã Tân Xuân huyện Ba Tri
Ấp 4 xã Tân Xuân huyện Ba Tri
23/07/2024
08:00
17:00
Ấp Cây Dầu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri
Ấp Giồng Trôm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri
Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba Tri
Ấp 2 xã Vĩnh Hòa huyện Ba Tri
Ấp An Bình xã An Hòa Tây huyện Ba Tri
24/07/2024
07:30
17:00
Ấp 25 xã Tân Xuân huyện Ba Tri
Ấp 3 xã Đức huyện Ba Tri
Ấp An Hòa, An Qui xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri
Ấp Tân Bình xã Tân Thủy huyện Ba Tri
25/07/2024
07:30
17:00
Ấp An Thuận xã An Phú Trung huyện Ba Tri
Ấp Tân Bình xã Tân Thủy huyện Ba Tri
Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri
Ấp Tân Thành xã Tân Thủy huyện Ba Tri
Ấp 2 xã An Bình Tây huyện Ba Tri
Ấp 3 xã An Bình Tây huyện Ba Tri
26/07/2024
08:00
17:00
Ấp Tân Bình xã Tân Thủy huyện Ba Tri
Ấp An Phú xã An Bình Tây huyện Ba Tri
Ấp An Hội thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri
28/07/2024 07:30 17:00 Xã Bảo Thạnh, ấp Phú Long Phú Thạnh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024 08:00
17:00
Ấp 2 xã Lương Hòa
23/07/2024
08:00
Ấp Bình Đông xã Bình Thành
Ấp Bình Tiên xã Bình Thành
Ấp Hồ Sen xã Bình Thành
Ấp 7 8 xã Châu Bình
Ấp 4 xã Châu Bình
Ấp 2 3 xã Châu Bình
Ấp Tân Phước xã Tân Thanh
Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh
Ấp An Thuận xã Tân Thanh
Ấp Tân Lợi xã Tân Thanh
Ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh
Ấp 5 xã Châu Bình
Ấp 4 xã Thạnh Phú Đông
24/07/2024
08:00
17:00
Ấp Tân Lợi Tân Hòa xã Tân Thanh
Ấp 14 xã Tân Hào
Ấp 6 xã Long Mỹ
Ấp 5 xã Long Mỹ
Ấp 7 xã Tân Lợi Thạnh
Ấp 3 xã Thuận Điền
Ấp 7 xã Phước Long
Ấp 6 7 xã Sơn Phú
Ấp 2 3 xã Sơn Phú, ấp 1 xã Phú Nhuận Thành Phố Bến Tre
Ấp 2 xã Sơn Phú
Khu Phố 3 Thị trấn Giồng Trôm, ấp 2 7 xã Bình Hòa
25/07/2024
08:00
17:00
Ấp 1A 2A xã Thạnh Phú Đông
Ấp 1A 1B xã Thạnh Phú Đông
Ấp 5 xã Thạnh Phú Đông
Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông
Ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh
Ấp 5 6 xã Mỹ Thạnh
Ấp 7 xã Mỹ Thạnh
Ấp 5 xã Thuận Điền
Ấp 6 xã Thuận Điền
Ấp 4 xã Thuận Điền
Ấp Bình Đông xã Bình Thành
10:00 KH: Cty CP Đầu Tư Betrimex
09:00 12:00 KH: Trường THCS Châu Hòa
11:00 15:00 KH: DNTN SX nước đá Kim Cương
12:00 17:00 KH: Cty TNHH TM & SX Hủ Tiếu Thanh Tâm
26/07/2024
08:00
17:00
Ấp 11 xã Hưng Lễ
Ấp 10 xã Hưng Lễ
Ấp 8 xã Hưng Lễ
Ấp 7 xã Hưng Lễ
Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
07:00
17:00
Ấp An Huề xã An Qui
Ấp Quí Khương Quí Đức xã Quới Điền, ấp Xương Thới I xã Thới Thạnh
07:30
Ấp Thạnh Quí B Thạnh Bình xã Bình Thạnh
Ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải
23/07/2024
07:00 17:00 Ấp Xương Long – Xương Thới xã Thới Thạnh
07:30 11:00 Ấp An Thủy xã An Qui
08:00
17:00
Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi
13:00 Ấp An Hội B xã An Thuận
24/07/2024
07:30 11:00 Ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú
10:00 17:00 Ấp An Khương A xã An Điền
25/07/2024
07:30
17:00
Ấp Phủ xã Tân Phong
Ấp An Hòa B xã Mỹ An
26/07/2024
07:30
17:00
Ấp Thạnh Trị Hạ Thị trấn Thạnh Phú
Ấp An Bình xã An Nhơn

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:30
12:00
Ấp Chánh – Tiên Đông Thượng – Tiên Tây Thượng thị trấn Tiên Thủy; ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, Hòa An xã Giao Long, Phú Định – Phú Xuân xã Phú Đức, Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu
11:30
16:00
13:30
17:00
23/07/2024 08:00 17:00 Ấp Phú Nhơn thị trấn Châu Thành
24/07/2024 08:00 11:00 Trạm KH
25/07/2024
08:00
17:00
Ấp Tiên Tây Thượng thị trấn Tiên Thủy; ấp Tân Đông – Tân Nam – Hàm Luông xã Tân Phú, Thanh Bình xã Tường Đa, Phú Tường – Song Phú xã Phú Đức, Phú Thuận xã Quới Thành
09:00
09:15 10:00
10:15 11:00
13:00 14:00
14:15 15:00
15:15 16:00
16:15 17:00
26/07/2024
08:00 12:00
Ấp Tiên Tây Vàm thị trấn Tiên Thủy; ấp 3 xã Phú Túc
13:30 17:00
28/07/2024 08:00 17:00 Ấp Phú Tường – Song Phú xã Phú Đức

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
07:30
17:00
Ấp Thanh Hòa xã Thành An
08:00
Ấp Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân
09:00
23/07/2024
07:30
17:00
Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung
08:00 ấp Tích Phúc xã Khánh Thạnh Tân
24/07/2024
07:30
17:00
Ấp Tân Hòa Trong – xã Tân Phú Tây
08:00
Ấp Mỹ Sơn Đông xã Phú Mỹ
ấp Tân Thiện xã Tân Thành Bình
26/07/2024
07:30
17:00
Ấp Xóm Gò – xã Tân Thanh Tây
08:00 Ấp Sùng Tân – xã Tân Thanh Tây

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
07:30
17:00
Ấp Mắc Miễu – Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc
Ấp Mắc Miễu – Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc
Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung
Ấp Rạch Gừa xã Phú Long
Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị
Ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
Ấp 3 xã Bình Thới
Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
14:00 15:00 Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị
23/07/2024
07:30
17:00
Ấp Mắc Miễu – Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc
Ấp Sân Banh – ấp Chợ xã Thới Lai
Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc
Ấp 5 – 6 xã Bình Thắng, Thừa Long xã Thừa Đức
13:00 Khách hàng Cty TNHH MTV DV Hậu Cần TS Hoàng Yến xã Thới Thuận
24/07/2024
07:30
17:00
Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
Ấp Long Nhơn xã Long Hòa
Ấp Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc
Ấp Thừa Trung – Thừa Tiên – Thừa Thạnh xã Thừa Đức
25/07/2024
07:30
17:00
Ấp Tân Long – Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Ấp Tân An xã Thạnh Phước
Ấp Tân Bình xã Thạnh Phước
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
Ấp Thới Lợi 1 – Thới An xã Thới Thuận
26/07/2024
07:30
17:00
Ấp Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc
Ấp 3 xã Bình Thới
Ấp Thừa Lợi xã Thừa Đức
Ấp Vinh Xương xã Vang Quới Đông
28/07/2024
07:30
17:00
Ấp Ao Vuông xã Phú Long
Ấp Giồng Kiến xã Phú Long
Ấp Thừa Trung xã Thừa Đức
Ấp Thừa Long xã Thừa Đức
Ấp Tân Định – Bến Cát xã Định Trung

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024 08:30 13:00 Ấp Hội An xã Đa Phước Hội
23/07/2024
08:00
17:00
Ấp Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ –Phú Đông Thượng xã Bình Khánh, Bình Đông xã Hương Mỹ
25/07/2024 08:00 17:00 Ấp Tân Thành Thượng xã Tân Trung
26/07/2024
08:00
17:00
Ấp Tân Hòa B xã Minh Đức, Bình Tây – Bình Đông xã Cẩm Sơn, An Lợi xã An Thới, Vĩnh Khánh xã An Thạnh
28/07/2024 07:00 18:00 Xã Tân Trung, Minh Đức; khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội

 Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

 

chọn
Nam Long lãi ròng 68 tỷ sau nửa năm nhờ dự án Southgate, Izumi và bán vốn tại Paragon Đại Phước
Quý II vừa qua, Nam Long đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon Đại Phước và thu về 231 tỷ đồng. Cùng với việc bán bất động sản tại các dự án Southgate và Izumi, Nam Long lãi ròng khoảng 68 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.