Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (26/2 - 3/3): Huyện Bình Đại bị mất điện trên diện rộng

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (26/2 - 3/3), nhiều nơi thuộc huyện Bình Đại không có điện để sử dụng với thời gian cúp khác nhau, có thể từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến chiều.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (26/2 - 3/3)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, thành phố Bến Tre và các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm,... bị mất điện tại nhiều nơi trong tuần này.

Sau đây là lịch cúp điện Bến Tre mà bạn có thể tham khảo để biết được thời gian cúp cụ thể:  

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 7:00 17:00 - Khu phố 3 phường 4
27/2/2024 7:00 12:00 - Ấp Hữu Nhơn, Phú Hữu xã Hữu Định - Châu Thành
- Khu phố 5 phường Phú Khương
27/2/2024 7:00 17:00 Khu phố 2, 3 phường 4
27/2/2024 13:00 17:00 - Ấp 1 xã Sơn Đông, khu phố Bình Khởi phường 6
- Khu phố 2 phường 5
28/2/2024 7:00 12:00 - Khu phố 2 phường 8
- Khu phố 3 phường Phú Tân, ấp 1 xã Sơn Đông
28/2/2024 7:00 17:00 Khu phố 2 phường Phú Tân
28/2/2024 13:00 17:00 - Khu phố 1,4 phường 8
- Khu phố Bình Thắng, Bình Lợi phường 6
- Khu phố 2 phường 5
29/2/2024 7:00 12:00 - Khu phố Bình Nghĩa phường 6
- Ấp 1 xã Sơn Đông
- Khu phố 3 phường Phú Tân
29/2/2024 7:00 17:00 Khu phố 2 phường Phú Tân
29/2/2024 13:00 17:00 - Khu phố 1 phường 5
- Khu phố 1,3 phường Phú Tân
1/3/2024 7:00 17:00 - Khu phố 2 phường Phú Tân
1/3/2024 13:00 17:00 - Khu phố 4, 5 phường Phú Khương
- Khu phố 1 phường 4

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:00 17:00 - Ấp Tân Thành xã Tân Thủy
- Ấp An Phú xã An Hòa Tây
- Khách hàng nuôi tôm Cao Văn Luôn xã Vĩnh An
27/2/2024 9:00 17:00 - Ấp Hưng Nhơn xã Tân Hưng
29/2/2024 8:00 17:00 - Ấp An Thuận xã An Bình Tây
- Ấp 7 xã An Hiệp
- Ấp 4 xã Tân Xuân

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:00 17:00 - Ấp 7 xã Bình Hòa
- Ấp Lương Thuận xã Lương Quới
- Ấp Phong Hòa, Phong Phú xã Phong Nẫm
- Ấp Phú Thuận, Phú An xã Châu Hòa
27/2/2024 8:00 9:00 Khách hàng: NMN Lương Quới
27/2/2024 9:15 10:15 Khách hàng: Nguyễn Thị Phượng
27/2/2024 10:30 11:30 Khách hàng: NMN Châu Hòa
27/2/2024 13:00 14:00 Khách hàng: Công ty Trường Phát
27/2/2024 14:15 15:15 Khách hàng: Phạm Văn Tuấn
27/2/2024 15:30 16:30 Khách hàng: Trương Ngọc Trinh
28/2/2024 8:00 9:00 Khách hàng: Lê Quang Hoàng
28/2/2024 9:15 10:15 Khách hàng: Phan Thị Sái
28/2/2024 10:30 11:30 Khách hàng: Nguyễn Văn Đức
28/2/2024 13:00 14:00 Khách hàng: Nguyễn Văn Luận
28/2/2024 14:15 15:15 Khách hàng: Lê Văn Bé Năm
28/2/2024 15:30 16:30 Khách hàng: Hà Văn Khách hàngương
29/2/2024 8:00 9:00 Khách hàng: Nhà thờ La Mã
29/2/2024 9:15 10:15 Khách hàng: Lê Thị Thu Nguyệt
1/3/2024 8:30 17:00 - Ấp 5 xã Sơn Phú
- Ấp 4 xã Sơn Phú
- Ấp 1 xã Bình Hòa
- Ấp 5 thị trấn Giồng Trôm
- Ấp 1 xã Bình Hòa

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 7:30 17:00 Ấp Thạnh Quí B xã Bình Thạnh
27/2/2024 7:30 17:00 Ấp Thạnh xã Tân Phong
28/2/2024 7:30 17:00 Ấp An Thủy xã An Qui

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 9:00 11:30 - Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa
- Ấp Phước Thành xã Phước Thạnh
26/2/2024 13:30 17:00 - Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa
- Ấp Phước Thành xã Phước Thạnh
27/2/2024 8:00 17:00 - Ấp 6 xã Tân Thạch
- Ấp Hữu Nhơn, Phú Hữu xã Hữu Định
28/2/2024 8:00 17:00 Ấp Tiên Đông Thượng thị trấn Tiên Thủy
29/2/2024 8:00 11:30 - Ấp Chợ xã Thành Triệu
- Ấp Bình An xã Tường Đa
29/2/2024 13:30 17:00 - Ấp Chợ xã Thành Triệu
- Ấp Bình An xã Tường Đa

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:00 17:00 - Ấp Định Bình xã Hòa Nghĩa, Thới Định thuộc thị trấn
- Ấp Phú Thới
26/2/2024 10:00 17:00 Ấp Phụng Đức, Phụng Đức A
27/2/2024 8:00 17:00 - Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng
- Ấp Quân An, xã Long Thới
- Khách hàng công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu
28/2/2024 8:00 17:00 Ấp Cống, Phụng Đức
28/2/2024 13:00 17:00 Ấp Tân Thới
29/2/2024 8:00 10:00 Khách hàng xưởng Gia Thành Nhân
29/2/2024 9:00 11:00 Khách hàng công ty TNHH Anh Em 2
29/2/2024 10:00 12:00 Khách hàng Chiếu sáng 3
29/2/2024 11:30 13:00 Khách hàng công ty TNHH sản xuất may mặc APD thuộc chi nhánh Bến Tre
29/2/2024 13:30 15:00 Khách hàng trung tâm khoa học & công nghệ
29/2/2024 14:30 16:00 Khách hàng công ty TNHH TMDV du lịch Bảo Khôi
29/2/2024 15:30 17:00 Khách hàng công ty CP nuôi trồng thủy sản Hùng Vương - Miền Tây
1/3/2024 8:00 17:00 Ấp Hòa Thuận

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:00 17:00 Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình
27/2/2024 8:00 17:00 - Thanh Bắc xã Tân Thanh Tây
- Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung
- Ấp Thành Hóa 1, 2 thuộc xã Tân Thành Bình
28/2/2024 8:00 17:00 - Ấp Tân Hòa Ngoài thuộc xã Tân Phú Tây
- Ấp Tân Thạnh thuộc xã Tân Phú Tây
29/2/2024 8:00 17:00 - Ấp Kinh Gãy thuộc xã Phú Mỹ
- Ấp Mỹ Sơn Đông thuộc xã Phú Mỹ
1/3/2024 8:00 17:00 - Ấp Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân
- Ấp Đông Thành xã Thành An

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:30 9:10 Khách hàng công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Tín Trung Thành xã Lộc Thuận
26/2/2024 9:00 10:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Đắc xã Định Trung
26/2/2024 9:20 10:00 Khách hàng công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Tín Trung Thành xã Lộc Thuận
26/2/2024 10:20 11:00 Khách hàng công ty TNHH mua bán các sản phẩm dừa Nhơn Hòa xã Vang Quới Tây
26/2/2024 10:10 11:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Thị Mận xã Định Trung
26/2/2024 12:00 13:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Côn xã Thạnh Trị
26/2/2024 13:00 13:40 Khách hàng công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ Phú Thuận xã Châu Hưng
26/2/2024 13:10 14:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Bé Ba xã Thạnh Trị
26/2/2024 14:00 14:40 Khách hàng Nguyễn Thế Hệ xã Vang Quới Tây
26/2/2024 15:00 15:40 Khách hàng công ty TNHH Tôn Thép Phú Thuận xã Long Hòa
26/2/2024 15:50 16:30 Khách hàng Viên Thanh Thảo xã Long Hòa
27/2/2024 8:30 11:30 Ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại và ấp 1 xã Bình Thắng
27/2/2024 9:00 11:00 Khách hàng NTCX Ngô Thị Nâu xã Vang Quới Đông
27/2/2024 9:20 10:00 Khách hàng Lương Hải Phong xã Bình Thới
27/2/2024 10:10 11:00 Khách hàng chi cục thuế Bình Đại Thị Trấn Bình Đại
27/2/2024 12:00 13:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Thị Hồng xã Đại Hòa Lộc
27/2/2024 13:00 13:40 Khách hàng kho bạc nhà nước huyện Bình Đại Thị Trấn Bình Đại
27/2/2024 13:10 14:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phùng Văn Năng xã Đại Hòa Lộc
27/2/2024 13:30 15:00 Khu phố 1 và 3 thị trấn Bình Đại
27/2/2024 14:50 15:30 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Cao Hồng Minh xã Bình Thới
27/2/2024 15:50 16:30 Khách hàng trường THCS Bùi Sĩ Hùng xã Bình Thới
28/2/2024 8:30 9:10 Khách hàng công ty TNHH TM Cá Việt xã Thạnh Phước
28/2/2024 9:00 11:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Thanh Hùng xã Định Trung
28/2/2024 9:30 10:10 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Thanh Hoàng xã Thạnh Phước
28/2/2024 12:00 13:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Hạnh xã Đại Hòa Lộc
28/2/2024 13:00 13:40 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Nhân xã Thạnh Phước
28/2/2024 13:10 14:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Giang Thế Châu xã Đại Hòa Lộc
28/2/2024 14:00 14:40 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trương Văn Ten xã Thạnh Phước
28/2/2024 15:50 16:30 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Dương Minh Triết xã Thới Thuận
29/2/2024 8:00 17:00 - Ấp 2, 3 xã Thạnh Phước
- Ấp Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc
- Ấp 3 xã Thạnh Trị
29/2/2024 8:30 9:10 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Xuyến xã Đại Hòa Lộc
29/2/2024 9:00 10:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Đặng Văn Long xã Định Trung
29/2/2024 9:30 10:10 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phạm Huỳnh Sơn xã Đại Hòa Lộc
29/2/2024 10:10 11:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Dân xã Định Trung
29/2/2024 10:20 11:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Hồng Thị Trấn Bình Đại
29/2/2024 12:00 13:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Hải xã Đại Hòa Lộc
29/2/2024 13:00 13:40 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thị Trấn Bình Đại
29/2/2024 13:10 14:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Hữu Trí xã Đại Hòa Lộc
29/2/2024 13:50 14:30 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Công xã Bình Thới
29/2/2024 14:50 15:30 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trương Văn Hồng xã Định Trung
29/2/2024 15:50 16:30 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Ngô Văn Bảy xã Bình Thới
1/3/2024 9:00 11:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Hùng xã Định Trung
1/3/2024 12:00 13:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Quốc Việt xã Thạnh Phước
1/3/2024 13:10 14:00 Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Văn Việt xã Thạnh Phước

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/2/2024 8:00 16:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
27/2/2024 8:00 17:00 Ấp Hội An xã Đa Phước Hội
27/2/2024 11:00 13:00 Ấp Hòa Phú 1 xã Định Thủy
29/2/2024 8:00 17:00 Ấp Phú Đông, Phú Lộc Hạ xã An Định

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng nối các huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội trên tuyến đường kết nối cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5 và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.