Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (30/1-5/2): Nhiều khu vực có lịch ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (30/1-5/2), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (30/1-5/2)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, dự kiến nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ bị cúp điện trong tuần này.

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực TP Bến Tre:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

31/01/2023

07:00:00

17:00:00

-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An

07:00:00

17:00:00

-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An

13:00:00

17:00:00

-Ấp 1 xã Phú Nhuận -Ấp 2 xã Sơn Phú -Giồng Trôm

01/02/2023

07:00:00

17:00:00

-Khu phố 3 phường Phú Tân

02/02/2023

07:00:00

17:00:00

-Khu phố 3 phường Phú Tân

03/02/2023

08:00:00

17:00:00

-Ấp 2A xã Nhơn Thạnh

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

31/01/2023

07:30:00

17:00:00

Ấp Phước Thới- Phước Thạnh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri.

01/02/2023

07:30:00

17:00:00

Ấp Tân Định xã Tân Thủy huyện Ba Tri.

02/02/2023

07:30:00

17:00:00

Ấp 7 xã An Thủy huyện Ba Tri.

07:30:00

17:00:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri.

03/02/2023

07:30:00

17:00:00

Ấp 6 xã An Bình Tây huyện Ba Tri.

04/02/2023

07:30:00

17:00:00

Ấp 1 xã Phú Lễ huyện Ba Tri.

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

31/01/2023

08:00:00

17:00:00

- Ấp Phú Hòa – Hòa Thuận xã Vĩnh Bình

03/02/2023

08:00:00

11:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Dòng Kito Vua, ấp Long Vinh xã Long Thới

10:00:00

13:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Hội dòng thánh giá Cái Nhum, ấp Long Huê xã Long Thới

13:00:00

16:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Nhà Thờ Cái Nhum, ấp Long Huê xã Long Thới

04/02/2023

08:00:00

11:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Ngân hàng Agribank Chợ Lách, Khu phố 2 Thị trấn Chợ Lách

13:00:00

16:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Điện Máy Xanh, ấp Quân An xã Long Thới

13:00:00

16:00:00

- Khách hàng chuyên dùng Hồ Văn Phong, ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

01/02/2023

07:00:00

11:00:00

Ấp Quí Thuận A xã Hòa Lợi

07:00:00

17:00:00

Ấp Thạnh B, xã Tân Phong

08:00:00

11:00:00

CSNT Ngô Văn Thông, ấp An Hòa xã An Nhơn.

08:00:00

11:00:00

CSNT Lê Thị Hồng Vịnh, ấp An Định xã An Nhơn

08:00:00

11:00:00

CSNT Lê Văn Chịch, ấp An Bình xã An Nhơn

08:00:00

11:00:00

CSNT Phan Văn Tám, ấp An Bình xã An Nhơn.

13:00:00

17:00:00

CSNT Nguyễn Thị Ny, ấp An Định xã An Nhơn

13:00:00

17:00:00

CSNT Đặng Văn Nhân, ấp An Hòa xã An Nhơn

13:00:00

17:00:00

CSNT Lê Văn Bon ấp An Định xã An Nhơn

13:00:00

17:00:00

CSNT Bùi Văn Thiết ấp An Định xã An Nhơn

13:00:00

17:00:00

Ấp Thạnh A , xã Tân Phong

13:00:00

17:00:00

Trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Thắng trụ 475BTh/150/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng

02/02/2023

07:00:00

11:00:00

Ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

13:00:00

17:00:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An

03/02/2023

08:00:00

11:00:00

CSNT Trần Văn Coành ấp An Định xã An Nhơn

08:00:00

11:00:00

CSNT Bùi Chí Hùng ấp An Định xã An Nhơn

08:00:00

11:00:00

CSNT Cao Thị Nguyệt I ấp An Thạnh xã An Thạnh

10:00:00

13:00:00

Ấp An Khương xã Mỹ An

13:00:00

17:00:00

CSNT Nguyễn Văn Dừa ấp An Huề xã An Qui

13:00:00

17:00:00

CSNT Nguyễn Văn Sum ấp An Ngãi A xã An Thạnh

13:00:00

17:00:00

CSNT Phan Văn Đậm II ấp An Thạnh xã An Thạnh

04/02/2023

07:00:00

17:00:00

Khu phố 3 - 4 Thị trấn Thạnh Phú

08:00:00

11:00:00

CSNT Lê Văn Ngàn ấp An Bình xã An Thạnh

08:00:00

11:00:00

CSNT Phạm Văn Chanh, ấp An Thạnh xã An Thạnh.

13:00:00

17:00:00

CSNT Đỗ Văn Á, ấp An Thạnh xã An Thạnh

13:00:00

17:00:00

CSNT Lê Thị Diễm ấp An Ngãi B xã An Thạnh

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

30/01/2023

08:30:00

11:30:00

Trạm KH

13:30:00

17:00:00

- Ấp Long Hòa xã Giao Long

31/01/2023

08:00:00

17:00:00

- Ấp Phú Định – Phú Hội xã Phú Đức, Phước Thành – Phước Hậu xã An Phước, Hòa An – Hòa Long xã Giao Long

08:00:00

11:00:00

- Ấp Phú Định – Phú Hội xã Phú Đức, Phước Thành – Phước Hậu xã An Phước, Hòa An – Hòa Long xã Giao Long

13:30:00

17:00:00

- Ấp Phú Định – Phú Hội xã Phú Đức, Phước Thành – Phước Hậu xã An Phước, Hòa An – Hòa Long xã Giao Long

01/02/2023

08:00:00

17:00:00

- Ấp Tân Nam xã Tân Phú

02/02/2023

08:00:00

09:30:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

08:00:00

09:30:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

08:00:00

11:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

09:40:00

11:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

09:40:00

11:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

13:00:00

14:20:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

13:00:00

14:20:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

13:30:00

17:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

14:30:00

15:40:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

14:30:00

15:40:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

15:50:00

17:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

15:50:00

17:00:00

- Ấp Phước Thạnh 2 – Phước Lễ xã Thành Triệu, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Thạnh Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch, ấp 3 – Phước Tự xã An Khánh, Tiên Đông Vàm – Tiên Đông Thượng – ấp Chánh xã Tiên Thủy

03/02/2023

08:00:00

11:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

08:00:00

09:30:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

08:30:00

10:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

09:40:00

11:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

10:10:00

11:30:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

13:00:00

14:20:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

13:30:00

17:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

13:30:00

15:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

14:30:00

15:40:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

15:30:00

17:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

15:50:00

17:00:00

- Ấp Phú Xuân – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phú Thành xã Quới Thành, ấp 1 xã An Khánh, ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Ninh – Phú Long xã Phú Đức, Tân Bắc – Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

04/02/2023

08:00:00

09:30:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

08:00:00

09:30:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

08:00:00

11:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

09:40:00

11:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

09:40:00

11:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

13:00:00

14:20:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

13:00:00

15:00:00

- Trạm KH

13:00:00

14:20:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

13:30:00

17:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

14:30:00

15:40:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

14:30:00

15:40:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

15:50:00

17:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

15:50:00

17:00:00

- Khu phố 2 – 4 thị trấn Châu Thành; ấp 4 – 7 xã Quới Sơn, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hoà, ấp 4 xã Sơn Đông, Hòa Thanh xã An Hiệp, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thuỷ, Tiên Chánh – Tiên Thạnh – Tiên Lợi Xã Tiên Long

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

01/02/2023

07:30:00

17:00:00

- Ấp Phú Bình xã Phú Mỹ

02/02/2023

07:30:00

17:00:00

- Ấp Tân Lợi xã Khánh Thạnh Tân

03/02/2023

07:30:00

17:00:00

- Ấp Phú Xuân xã Hưng Khánh Trung A

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

01/02/2023

08:00:00

09:30:00

- Khách hàng NTCN Lê Văn Ngô xã Định Trung

09:40:00

11:30:00

- Khách hàng NTCN Trần Văn Phát xã Định Trung

13:00:00

14:30:00

- Khách hàng NTCN Phạm Thị Mỹ Loan xã Định Trung

14:40:00

16:45:00

- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Trứ xã Định Trung

02/02/2023

08:00:00

09:30:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Bé xã Định Trung

09:40:00

11:30:00

- Khách hàng NTCN Trần Nhật Thanh xã Định Trung

13:00:00

14:30:00

- Khách hàng NTCN Hồ Văn Sĩ xã Định Trung

14:40:00

16:45:00

- Khách hàng NTCN Võ Thanh Minh xã Định Trung

03/02/2023

08:30:00

17:00:00

- Ấp 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị

04/02/2023

08:00:00

12:00:00

- Ấp Bình Hòa – Bình Thuận thị trấn Bình Đại; Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện. 

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.