Mở rộng một số đoạn tuyến đường bộ ven biển ở Phú Yên là cần thiết

Bộ GTVT cho biết việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển Phú Yên đối với các đoạn chưa được đầu tư (bao gồm cả mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực Đầm Ô Loan cho phù hợp quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt) là cần thiết.

Mới đây, cử tri tỉnh Phú Yên có kiến nghị về Chính phủ và các bộ ngành liên quan hỗ trợ đầu tư tuyến đường bộ ven biển ở tỉnh này,

Cụ thể, cử tri kiến nghị điều chỉnh mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực Đầm Ô Loan thuộc Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt với nền đường rộng 52 m, mặt đường rộng 15m, đường gồm 2 bên rộng 5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 8 m, giải phân cách giữa rộng 7 m, giải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2 m, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư khu vực ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

Theo đó, cử tri kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành quan tâm, đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến còn lại với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.

Về nội dung trên, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010, tổng chiều dài tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên là 137,5 km (thực tế là 127,5km) với quy mô đường cấp III, riêng đoạn từ cầu Hùng Vương đến Nam cầu Đà Nông có quy mô đường đô thị.

Đến nay, các đoạn tuyến đi trùng với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 1D dài 45,5km đã được Bộ GTVT đầu tư phù hợp với quy mô được duyệt, còn lại 82km đi trùng với các tuyến đường thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên đến nay đã và đang đầu tư 26,76 km, còn lại 55,24 km chưa được đầu tư.

"Để từng bước hoàn thành toàn tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên, việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển đối với các đoạn chưa được đầu tư (bao gồm cả mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực Đầm Ô Loan cho phù hợp quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt) là cần thiết.

Do đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư và xây dựng của UBND tỉnh Phú Yên, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối ngân sách của tỉnh, trường hợp khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025", Bộ GTVT cho biết.

Bộ GTVT cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Yên để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn.

chọn