Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2021.

Hàng năm, việc giải ngân vốn đầu tư công tại Nghệ An luôn gặp nhiều khó khăn, nguyên do vướng mắc về cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương; khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính Nghệ An hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản, lập hồ sơ thanh toán đối với các công trình thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An thông báo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm 2021 đến nay cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, gắn với đó đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt là một số đơn vị giải ngân chậm; phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất danh mục dự án cần kiểm tra của năm 2021. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ, cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình trọng điểm; trong đó có các tuyến đường quan trọng, như đường ven biển, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền…

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành công văn số 2112/UBND-CN về việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công theo kế hoạch của Chính phủ.

UBND tỉnh Nghệ An cũng trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm, như Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh.

Tại Nghệ An, đến nay, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt trên 9,13% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương như huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và một số ngành làm chủ đầu tư như Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Y tế giải ngân vốn đầu tư rất chậm. Một số huyện cam kết tỷ lệ giải ngân cao nhưng không hoàn thành như Đô Lương, Quỳ Hợp, Yên Thành, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Hoàng Mai.

Hiện nay cùng với thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Nghệ An cũng đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các chủ đầu tư và bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công và có ý nghĩa rất quan trong đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Cảng Cửa Lò, cảng Hàng không Vinh, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn tỉnh Nghệ An.

chọn