Novaland: Lợi nhuận sau thuế giảm do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm

Trong thông báo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Novaland cho hay lợi nhuận sau thuế giảm do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa có thông báo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế TNDN của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 194 tỉ đồng, giảm 40,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018, ứng với mức giảm 17,25%.

Theo Novaland, có sự sụt giảm như vậy do doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm.

novaland-15469241296872086130499-crop-15469241379011009071989

Ảnh minh hoạ: VnEconomy.

Trước đó, trong báo cáo tài chính riêng giữa niên độ có ngày kết thúc là 30/6/2019 của Novaland, trị giá lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp này đã tăng 2 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2018, ở mức 2.359 tỉ đồng. 

Tuy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 của Novaland đạt 502,8 tỉ đồng, giảm 26,5% so với 6 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 24,9 tỉ đồng, giảm gần 70% so với cùng kì 2018.

Trước đó, bản báo cáo tài chính hợp nhất quí II của Novaland cho thấy doanh thu thuần quí này đạt 3.134,7 tỉ đồng, tăng gần 32% so với cùng kì năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 8.044,6 tỉ đồng, tăng đến 88% so với nửa đầu năm 2018.

Quí này, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh so với kết quả cùng kì năm trước, giảm đến 89% và chỉ đạt 82,5 tỉ đồng.

Kết quả này kéo theo doanh thu hoạt động tài chính lũy kế đến ngày 30/6/2019 giảm mạnh so với cùng kì, giảm từ 903,7 tỉ đồng xuống còn 216,4 tỉ đồng, giảm 76%.


chọn