Nửa đầu năm xăng dầu Việt Nam xuất khẩu giá 472 USD/tấn, giảm hơn 40%

Xuất khẩu xăng dầu tháng 6 và nửa đầu năm nay giảm đáng kể cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kì năm ngoái.

Nửa đầu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,18 triệu tấn xăng thu về gần 557,4 triệu USD, giá xuất khẩu đạt bình quân 472,1 USD/tấn. So với cùng kì năm trước cả lượng, kim ngạch và giá giảm lần lượt 32,9%; 48,6% và 23,3%. 

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, riêng tháng 6 xuất khẩu xăng dầu đạt 144.925 tấn trị giá 50,43 triệu USD, ứng với giá 348 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái giảm mạnh cả lượng, kim ngạch và giá 25,9%; 57% và 42%.

Trong nửa đầu năm nay, xăng dầu xuất khẩu sang Thái Lan có giá cao nhất 869 USD/tấn, tăng gần 58% cùng kì năm trước. Tuy nhiên giảm mạnh nhất về lượng và kim ngạch lần lượt 99,97% và 99,95% chỉ đạt 30 tấn tương đương 0,03 triệu USD.

Giá xuất khẩu xăng dầu Việt Nam sang một số thị trường nửa đầu năm 2020

Nửa đầu năm xăng dầu Việt Nam xuất khẩu giá 472 USD/tấn, giảm hơn 40% - Ảnh 1.

(Đồ họa. TV)

Campuchia là thị trường tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam nhiều nhất đạt 332.904 tấn (chiếm trên 28% tổng lượng) tương đương trên 132,93 triệu USD (chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu cả nước); giá trung bình 399,3 USD/tấn. So cùng kì giảm 17% về lượng; giảm 45% về kim ngạch và giảm 34% về giá.

Theo sau là Trung Quốc với 138.815 tấn trị giá 86,41 triệu USD; giá trung bình 622,5 USD/tấn. So cùng kì giảm 53% về lượng; giảm 58% về kim ngạch và giảm 9% về giá.

Thứ ba là Malaysia đạt 143.991 tấn thu về 39,3 triệu USD; giá 272,9 USD/tấn. So cùng kì tăng 38% về lượng nhưng giảm 13% về kim ngạch và giảm 37% về giá.

Kim ngạch xuất khẩu xăng dầu Việt Nam sang một số nước nửa đầu năm 2020

Nửa đầu năm xăng dầu Việt Nam xuất khẩu giá 472 USD/tấn, giảm hơn 40% - Ảnh 2.

(Đồ họa. TV)

Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

Thị trường
6 tháng đầu năm 2020
So với cùng kì 2019

(%)

Tỷ trọng

(%)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Thái Lan
30
26.073
869,1
-100
-100
0
0
Nga
16.134
11.198.848
694,1
-32,8
-37,9
1,37
2,01
Trung Quốc
138.815
86.409.876
622,5
-53,2
-57,5
11,76
15,5
Lào
26.433
13.649.744
516,4
-59,8
-67,1
2,24
2,45
Hàn Quốc
36.061
18.317.156
507,9
-36,8
-47,4
3,05
3,29
Tổng cộng
1.180.536
557.348.916
472,1
-32,9
-48,6
100
100
Campuchia
332.904
132.930.109
399,3
-17
-45
28,2
23,85
Singapore
55.355
17.469.379
315,6
-32,8
-49,4
4,69
3,13
Malaysia
143.991
39.296.723
272,9
37,81
-12,9
12,2
7,05
chọn