Quảng Nam thu hồi dự án Khu du lịch Phước Minh vì không thể giải phóng mặt bằng

Cách đây hơn một tuần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng ký Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Phước Minh tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Nguyên nhân là Công ty TNHH Phước Minh quyết định chấm dứt hoạt động dự án do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án. Đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có).

Công ty TNHH Phước Minh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Quảng Nam thu hồi dự án Khu du lịch Phước Minh vì không thể giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Quảng Nam thu hồi dự án Khu du lịch Phước Minh vì không thể giải phóng mặt bằng. (Ảnh minh họa: Báo đầu tư).

Cách đây hơn một tuần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng ký Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Về dự án Khu du lịch Phước Minh, ngày 5/7/2016, UBDN tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18/12/2020, UBND thị xã Điện Bàn có công văn đề nghị chủ trì giải quyết một số tồn tại, vướng mắc của dự án Khu du lịch Phước Minh, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, UBND thị xã Điện Bàn cho biết, dự án Khu du lịch Phước Minh đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Tuy nhiên, thông báo thu hồi đất phục vụ dự án chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2018 (hiệu lực 19 ngày) nên không đủ thời gian để đơn vị thực hiện các công việc theo nội dung thông báo.

Đến ngày 6/12/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Theo đó, dự án Khu du lịch Phước Minh nằm trong diện phải rà soát vì không thuộc các trường hợp nhà nước thu hồi đất, thực hiện công tác GPMB mà chủ đầu tư phải tự thực hiện nhiệm vụ trên (theo Điều 73, Luật Đất đai 2013). Điều này dẫn đến việc tạm dừng dự án.

Vì vậy, Công ty TNHH Phước Minh đã có đề nghị với lãnh đạo tỉnh giải quyết các vướng mắc đến việc giao đất làm dự án trên và đã được tháo gỡ bằng cách hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, trình cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ dự án để đảm bảo đúng quy định,...

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Phước Minh.

Trong trường hợp dự án chậm tiến độ thực hiện nhưng không có lý do hợp lý, sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi dự án và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch.

Đến ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Phước Minh.

Theo đó, dịch chuyển ranh giới quy hoạch phía đường ĐT 603B về phía nam khoảng 5 m. Quy mô diện tích được điều chỉnh từ 5,37 ha giảm còn 5,32 ha.

chọn