Tags

Quy hoạch huyện Yên Định

Tìm theo ngày
Quy hoạch huyện Yên Định

Quy hoạch huyện Yên Định

Thông tin quy hoạch huyện Yên Định sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch tại 22 xã và 4 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 22 xã: Quy hoạch ở xã Định Bình, Định Công, Định Hải, Định Hòa, Định Hưng, Định Liên, Định Long, Định Tân, Định Tăng, Định Thành, Định Tiến, Yên Hùng, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Tâm, Yên Thái, Yên Thịnh, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường.

Tại 4 thị trấn Quán Lào (huyện lỵ), Quý Lộc, Thống Nhất, Yên Lâm

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Yên Định cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất quy hoạch ở huyện theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất quy hoạch được đề cập đến ở các khu phố chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.