Tags

Quy hoạch thành phố Huế

Tìm theo ngày
Quy hoạch thành phố Huế mới nhất

Quy hoạch thành phố Huế mới nhất

Thông tin quy hoạch thành phố Huế sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở, bản đồ quy hoạch giao thông, bản đồ quy hoạch sử dụng đất,... ở 7 xã và 29 phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 29 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, An Đông, An Hòa, An Tây, Đông Ba, Gia Hội, Hương An, Hương Hồ, Hương Long, Hương Sơ, Hương Vinh, Kim Long, Phú Hậu, Phú Hội, Phú Nhuận, Phú Thượng, Phước Vĩnh, Phường Đúc, Tây Lộc, Thuận An, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Thủy Biều, Thủy Vân, Thủy Xuân, Trường An, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ, Xuân Phú.

Tại 7 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thủy Bằng.

Bên cạnh đó, quy hoạch thành phố Huế cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Sơ đồ khu đất có quy hoạch chung thành phố Huế.

- Thông tin quy hoạch sử dụng đất bao gồm vị trí, diện tích, mật độ dân số, chức năng sử dụng đất.

- Các tuyến đường sẽ mở theo thông tin quy hoạch thành phố Huế.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở 7 xã và 29 phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thành phố Huế.

- Bản đồ quy hoạch thành phố Huế trên Google vệ tinh.