SBT phát hành 172 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa thông báo đã phát hành thành công 172 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 172 tỉ đồng vào ngày 15/6 vừa qua.

Các trái phiếu này có kì hạn ba năm, lãi suất thực tế không vượt quá 6,5%/năm và hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu của trái phiếu có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông vào bất kì thời điểm nào sau một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Được biết, tổ chức sở hữu toàn bộ trái phiếu trong đợt phát hành lần này là Cape Yeollim Coretrend Global Fund 1.

Trước đó, trong quí I/2020 (tương ứng với quí 3 niên độ 2019-2020 theo báo cáo tài chính của Thành Thành Công - Biên Hòa) công ty đạt doanh thu 2.974 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kì, song, lợi nhuận sau thuế giảm đến 66%, chỉ đạt 96 tỉ đồng.

Theo giải trình của HĐQT, việc gia nhập Atiga giúp công ty cơ cấu lại nguồn nguyên vật liệu đầu vào, gia tăng hiệu quả chế luyện từ đó tăng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động từ hoạt động tài chính giảm tới 81% so với cùng kì (do chưa ghi nhận lãi từ thanh lí các khoản đầu tư) nên không thể cứu vãn tình trạng tăng trưởng âm của lợi nhuận sau thuế.

chọn
Trái phiếu doanh nghiệp: Quy mô thị trường còn khiêm tốn, tỷ lệ DN phát hành đã niêm yết tăng
Theo VBMA, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam năm 2022 đạt 14,81% GDP, còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực. Trong năm, tỷ lệ doanh nghiệp phát hành là các công ty niêm yết tăng, việc mua lại trước hạn được đẩy mạnh.