Tài chính Hoàng Huy rót gần 20 tỷ đồng thành lập thêm công ty BĐS

HĐQT CTCP Tài chính Hoàng Huy vừa ra quyết định góp vốn thành lập CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Tài chính Hoàng Huy vừa ra nghị quyết thông qua góp vốn thành lập công ty con để thực hiện dự án bất động sản. Công ty mới là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Tài chính Hoàng Huy góp 19,8 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn cổ phần của Nhà Đại Lộc.

Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Tài chính Hoàng Huy sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Nhà Đại Lộc. 

Ngoài ra, Tài chính Hoàng Huy cũng thông tin thêm về khả năng Nhà Đại Lộc tăng quy mô vốn điều lệ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập, đảm bảo vốn điều lệ không vượt quá 1.500 tỷ đồng. Vốn góp bằng tiền hoặc tài sản của Tài chính Hoàng Huy, có thể thay đổi phù hợp theo nhu cầu thực tế thực hiện dự án và các quy định của pháp luật. 

Tại thời điểm cuối tháng 9, danh sách công ty con của Tài chính Hoàng Huy gồm CTCP - Tập đoàn Bất động sản CRV, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát, CTCP Đầu tư Tô Hiệu, CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy.

Doanh nghiệp mới đây thông báo chốt ngày 30/12 là đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 29/12 và dự kiến ngày 29/1 công ty sẽ thanh toán cổ tức.

Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TCH dự chi gần 177 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. 

chọn