Thêm doanh nghiệp trúng thầu cao tốc Bắc – Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL02: Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km349+000 - Km364+410,75 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần LICOGI16 - Công ty TNHH Định An - Công ty cổ phần 471. Giá trị trúng thầu của gói thầu gần 1.194 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT và chi phí dự phòng).

Bộ Giao thông Vận tải cho hay, gói thầu này sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện hợp đồng 718 ngày. Đây là gói thầu thứ 2 trong 3 gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam với giá trị trúng thầu hơn 1.144 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, các gói thầu của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính), nhà thầu nào đạt yêu cầu về hồ sơ đề xuất kỹ thuật mới mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43km đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm.

chọn