Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu đường sắt vượt sông Luộc nối Hải Phòng - Hải Dương

Một cầu đường sắt vượt sông Luộc dự kiến sẽ được xây dựng nối huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với Tứ Kỳ, Hải Dương theo quy hoạch.

Sơ đồ vị trí dự kiến xây cầu vượt đường sắt nối huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Tứ Kỳ, Hải Dương.

Theo bản đồ phương hướng kết cấu hạ tầng GTVT TP Hải Phòng trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt đường sắt dự kiến được xây dựng nối huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với Tứ Kỳ, Hải Dương.

Cụ thể, theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường sắt Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Tuyến đường sắt này đi qua huyện Vĩnh Bảo, An Dương, Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Tứ Kỳ (Hải Dương). Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tuyến đường sắt này dự kiến đi qua xã Nguyên Giáp và đường 391.

Cụ thể, vị trí dự kiến đường sắt đi qua đoạn công ty Nguyễn Thị Bình.

Tuyến đường sắt và cầu vượt sông Luộc chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuộc xã Nguyên Giáp.

Đoạn cầu vượt sông Luộc đi qua khu vực nuôi cá lồng bè thuộc xã Nguyên Giáp.

Bên phía huyện Vĩnh Bảo, đường sắt dự kiến đi qua xã Dũng Tiến, đoạn gần nghĩa trang thôn An Bồ.

Từ xã Dũng Tiến, tuyến đường sắt này hướng về xã Việt Tiến, quốc lộ 37.

Tuyến đường sắt này cũng đi qua đoạn gần trường tiểu học xã Dũng Tiến.

Đây là một trong nhiều cây cầu trên tuyến đường sắt Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng dự kiến được xây dựng.

Cầu đường sắt vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng cách cầu Quý Cao trên QL10 khoảng 1,8 km theo đường thủy.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo hồ sơ dự thảo quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050).