TP Nam Định đấu giá 78 thửa đất ở, khởi điểm từ 17,8 triệu đồng/m2

78 thửa đất tại các khu tái định cư Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), Liên Hà I và khu đô thị mới Tây Đông Mạc, TP Nam Định, có tổng diện tích 7.194 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn TP Nam Định.

Cụ thể là quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 78 thửa đất tại các khu tái định cư Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), Liên Hà I và khu đô thị mới Tây Đông Mạc, TP Nam Định. Các lô đất có tổng diện tích 6.978 m2 với giá khởi điểm từ 17,8 đến 60 triệu đồng/m2.

 

Khu vực đấu giá

Số lượng thửa đất

Tiền đặt trước

(đồng/01 hồ sơ)

Tiền mua hồ sơ (đồng/01 hồ sơ)

A. Khu tái định cư phường Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan)

 

 

 

I. Mức giá khởi điểm 27.100.000 đồng/m2

01

450.000.000

500.000

II. Mức giá khởi điểm 23.000.000 đồng/m2

01

570.000.000

500.000

III. Mức giá khởi điểm 21.100.000 đồng/m2

06

350.000.000

500.000

IV. Mức giá khởi điểm 17.800.000 đồng/m2

19

230.000.000

500.000

B. Khu tái định cư Liên Hà I

 

 

 

I. Mức giá khởi điểm 40.000.000 đồng/m2

29

640.000.000

500.000

II. Mức giá khởi điểm 30.000.000 đồng/m2

01

490.000.000

500.000

III. Mức giá khởi điểm 27.000.000 đồng/m2

12

370.000.000

500.000

IV. Mức giá khởi điểm 23.000.000 đồng/m2

06

250.000.000

500.000

C. Khu đô thị mới Tây Đông Mạc

 

 

 

Mức giá khởi điểm 60.000.000 đồng/m2

03

1.000.000.000

500.000

Tổng cộng:

78

 

 

 

Khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam định để được xem tài sản vào ngày 1, 2/6.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại Phòng 502 - trụ sở UBND TP Nam Định; và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.

Thời hạn bán và nhận hồ sơ từ ngày 24/5 đến ngày 8/6. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào ngày 7, 8/6 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 11/6 tại hội trường Thống Nhất - UBND TP Nam Định.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, địa chỉ 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, điện thoại 0228 3836335; hoặc số điện thoại 0932 271 747.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.