Vietcombank lãi lớn mảng dịch vụ, nợ xấu tăng hơn 47%

Lãi thuần từ hoạt động dịch của Vietcombank tăng đột biến trong quý I/2021, đạt gần 3.438 tỷ đồng, cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước.
Vietcombank lãi lớn mảng dịch vụ, nợ xấu tăng hơn 47% - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của Vietcombank. (Ảnh: Lê Huy).

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 8.631 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 34% kế hoạch năm.

Trong quý I, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của Vietcombank, mang về 10.082 tỷ đồng, tăng 11,6% và chiếm gần 65% tổng nguồn thu. 

Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động dịch của ngân hàng tăng đột biến trong kỳ, đạt gần 3.438 tỷ đồng, cao gấp ba lần quý I/2020.

Ngoài ra, mảng chứng khoán kinh doanh cũng đóng góp 80,7 tỷ đồng vào tổng thu, trái ngược với con số lỗ 54,4 tỷ đồng cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối, hoạt động kinh doanh khác, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần ghi nhận giảm nhẹ.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 15.685 tỷ đồng, tăng 27,7%. Cùng với đó, nhờ chi phí hoạt động được cắt giảm 2,7%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng gần 48% lên 10.906 tỷ đồng.

Trong quý, Vietcombank trích gần 2.275 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ.

Vietcombank lãi lớn mảng dịch vụ, nợ xấu tăng hơn 47% - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của Vietcombank trong quý I/2021. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 1,28 triệu tỷ đồng, giảm 3,6% so với cuối năm trước, chủ yếu do giảm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác. Dư nợ cho vay khách hàng vẫn tăng 3,8% lên 871.938 tỷ đồng. 

Mặt khác, số dư tiền gửi khách hàng lại giảm nhẹ 0,6% xuống gần 1,03 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong ba tháng đầu năm, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của Vietcombank tăng thêm 47,2%, lên 7.697 tỷ đồng. 

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần gấp đôi lên gần 1.312 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp hơn 8 lần lên 1.935 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng nhẹ 2,6% lên 4.450 tỷ đồng.

Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,62% lên 0,88%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm đáng kể từ 368% xuống 279% 

Vietcombank lãi lớn mảng dịch vụ, nợ xấu tăng hơn 47% - Ảnh 3.

Các chỉ tiêu tài sản của Vietcombank. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

chọn