Bắc Giang quy định khu vực được phân lô bán nền tại loạt dự án

Nhiều lô đất thuộc dự án Khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2... được phép chuyển nhượng.

Một góc TP Bắc Giang. (Ảnh: Báo Chính phủ).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có các quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số dự án thuộc TP Bắc Giang.

Theo đó, tại dự án Khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Các lô đất này nằm trong các khu đất có ký hiệu từ LK-01 đến KL-09.

Đối với 56 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại dự án Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ (xã Đồng Sơn), Bắc Giang phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Các lô đất nằm trong các khu đất có ký hiệu từ LK-02 đến LK-12 và 4 lô ký hiệu BT.

Còn lại 89 lô đất ở thấp tầng thuộc dự án, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại dự án Khu đô thị trung tâm xã Đồng Sơn (Bắc Giang) có 219 lô đất được phê duyệt thực hiện chuyển nhượng quyền phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở nằm trong các khu đất có ký hiệu từ LK.01 đến LK.10. Còn 96 lô đất ở thấp tầng nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại dự án Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 TP Bắc Giang, UBND tỉnh phê duyệt 646 lô đất được thực hiện chuyển nhượng. Đối với 316 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, UBND TP Bắc Giang triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đưuọc giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.

Chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

chọn
Nhà liền thổ dưới 5 tỷ TP HCM dự báo 'tuyệt chủng' vào 2026
Theo Savills, dự kiến đến năm 2026, TP HCM sẽ không còn các sản phẩm biệt thự, shophouse dưới 5 tỷ và chỉ có 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỷ.