Bắc Kạn muốn xây dựng sân bay lưỡng dụng 200 ha

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có ý kiến về quy hoạch và phương án đầu tư xây dựng sân bay Quân Bình, theo đó, quy hoạch sân bay chuyên dùng có tính lưỡng dụng, tổng quy mô khoảng 200 ha, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn cho biết, Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình về công tác quy hoạch và phương án đầu tư xây dựng sân bay Quân Bình. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giao thông vận tải rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội dung quy hoạch xây dựng sân bay Quân Bình trong dự thảo quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng giai đoạn từ năm 2021 - 2030, quy hoạch sân bay Quân Bình là sân bay chuyên dùng có tính lưỡng dụng; giai đoạn từ năm 2031 -2050, quy hoạch cảng hàng không tại sân bay Quân Bình và đề xuất đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay của quốc gia. 

Chủ tịch UBND cũng giao Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, nghiên cứu các quy định và điều kiện, trình tự, thủ tục để đầu tư xây dựng sân bay Quân Bình (sân bay chuyên dùng có tính lưỡng dụng); hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng và tài liệu mời gọi đầu tư theo định hướng quy hoạch nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Theo báo cáo nghiên cứu của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, địa điểm xây dựng sân bay Quân Bình là tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, quy mô đầu tư đề xuất là cảng hàng không nội địa diện tích khoảng 200 ha, trong đó quy mô cảng hàng không, sân bay cấp 4C diện tích khoảng 150 ha và sân bay quân sự cấp II diện tích khoảng 50 ha.

Dự kiến đầu tư theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là đến năm 2030 sẽ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), sân bay chuyên dùng cấp 3C, công suất 0,5 triệu khách/năm, diện tích khoảng 138 ha. Giai đoạn 2 là sau năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thành cảng hàng không dân dụng cấp 4C và sân bay quân sự cấp II.

Tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Trước đó, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết việc đầu tư xây dựng sân bay Quân Bình đang được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó đã định hướng giao các địa phương chủ động quy hoạch vị trí các sân bay chuyên dùng trong quy hoạch.  

Trường hợp tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu phát triển sân bay để phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu sân bay chuyên dùng Quân Bình trong quy hoạch của tỉnh, đồng thời kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển. 

chọn