Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thị xã Hương Trà nằm ở khu vực trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, phía tây bắc thành phố Huế. Thị xã có diện tích 392,32 km², dân số năm 2020 là 72.677 người, mật độ dân số đạt 185 người/km².

Vị trí cụ thể của thị xã Hương Trà như sau: phía đông giáp thành phố Huế; phía tây giáp huyện Phong Điền với ranh giới là sông Bồ; phía nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới; phía bắc giáp huyện Quảng Điền với ranh giới là sông Bồ.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị xã Hương Trà trên bản đồ Google vệ tinh.

Bbản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

Xem quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.