Bản đồ quy hoạch giao thông xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã Quang Minh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Xã Quang Minh có diện tích khoảng 5,11 km². Hiện tại, người dân ở xã Quang Minh có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT296.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Quang Minh có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Quang Minh có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Từ trung tâm xã Quang Minh đi tới trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa khoảng 8km, mất khoảng 17 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 36km (1 giờ).

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa.

 

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Quang Minh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Quang Minh trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch giao thông xã Quang Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.
Bản đồ quy hoạch giao thông xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Quang Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Quang Minh TẠI ĐÂY.