Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Thanh Phú Long là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xã có diện tích đất tự nhiên là 20,01 km². Xã được chia thành 9 ấp: Bào Dài, Phú Tây A, Phú Tây B, Thanh Bình 1, Thanh Hòa, Thanh Long, Thanh Phú, Thanh Tân, Thanh Quới.

Xã Thanh Phú Long có vị trí địa lý: Phía đông giáp các xã Thanh Vĩnh Đông và Thuận Mỹ; phía tây giáp xã An Lục Long; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp xã Phước Tân Hưng và huyện Tân Trụ.

Trên địa bàn xã Thanh Phú Long hiện nay có nhiều tuyến giao thông đã được mở, có thể kể đến một số tuyến đường mang ý nghĩa huyết mạch như: DT827...

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thanh Phú Long có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Châu Thành.

Quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

 Xã Thanh Phú Long trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

- Xem thêm: Quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030 TẠI ĐÂY. 

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thanh Phú Long TẠI ĐÂY. 

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.