Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã Thường Thắng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Xã Thường Thắng có diện tích khoảng 7,75 km². Hiện tại, người dân ở xã Thường Thắng có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT296.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thường Thắng có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thường Thắng có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Từ trung tâm xã Thường Thắng đi tới trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa khoảng 4km, mất khoảng 8 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 32km (51 phút).

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa.

 

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Thường Thắng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thường Thắng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông xã Thường Thắng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thường Thắng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thường Thắng TẠI ĐÂY.