Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 12 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt.

Phường 12 nằm ở phía đông bắc TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 12,17 km2. Phường 12 có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp xã Xuân Thọ; phía tây giáp phường 8 và phường 9; phía nam giáp phường 11; phía bắc giáp huyện Lạc Dương.

Phường 12 có nhiều địa điểm du lịch như: Khu cắm trại Hòn Bồ, Đồi Thông Hai Mộ, khu du lịch Đại Việt... Sát phường có hồ Chiến Thắng. Dinh Bảo Đại I cách trung tâm phường khoảng 5 km.

Từ trung tâm phường tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt cách khoảng 6 km (12 phút di chuyển bằng ô tô), tới trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 7 km (15 phút).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 12 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 12 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

Phường 12 trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất phường 12 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 12 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường 12 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.