Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 3 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Phường 3 nằm ở phía nam TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 27,42 km2. Phường 3 có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp phường 10 và xã Xuân Thọ; phía tây giáp phường 4; phía nam giáp huyện Đức Trọng và xã Xuân Trường; phía bắc giáp phường 1.

Phường 3 có nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch như: Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt; Green Hills; khu du lịch thác Datanla; Thiền viện Trúc Lâm,...

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 3 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

  Phường 3 trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Quy hoạch sử dụng đất phường 3 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt năm 2030 TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường 3 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.