Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 17/1/2024.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam được đánh giá là có tài nguyên đất đai rộng lớn, thuận lợi cho phát triển đa dạng ngành nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu đất đai cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Với vị trí nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung, tiếp giáp TP Đà Nẵng, khu công nghiệp Dung Quất, có cảng biển Quảng Nam, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, tiếp giáp vùng Tây Nguyên trù phú, là cửa ra biển của khu vực Nam Lào đã tạo nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

 Ảnh minh hoạc. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn).

Quy hoạch đưa ra phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ tiêu quốc gia, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 của Quảng Nam là 940.744 ha, chiếm 88,96% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 112.576 ha (10,65%).

Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2030 của tỉnh là 4.166 ha (chiếm 0,39%). Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ là 9.319 ha so với năm 2020; sử dụng vào mục đích nông nghiệp 6.576 ha và phi nông nghiệp 2.711 ha. 

Đối với đất khu chức năng, tổng diện tích đất khu kinh tế toàn tỉnh đến năm 2030 là 58.100 ha; bằng so với hiện trạng năm 2020; đất đô thị là 84.943 ha, tăng 15.874 ha so với hiện trạng năm 2020; đất khu dân cư nông thôn khoảng 45.251,52 ha.

Theo nhu cầu phân bố đất đai của tỉnh, diện tích đề xuất điều chỉnh đất nông nghiệp đến năm 2030 khi tỉnh được bổ sung chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (cân đối theo nhu cầu của tỉnh) là 930.744 ha, giảm 10.000 ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ; đất phi nông nghiệp là 122.576 ha, tăng 10.000 ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ; đất chưa sử dụng là 4.166 ha; bằng chỉ tiêu phân bổ; không đề xuất điều chỉnh.

(Xem chi tiết phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tại Phụ lục XVIII).

Xem chi tiết và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. TẠI ĐÂY

Phụ lục kèm theo Quyết định. TẠI ĐÂY

chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.