Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

Hùng Tiến là một xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích 5,72 km², dân số năm 2020 là 8439 ngườ. Xã Hùng Tiến nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Bảo có một đoạn ngắn quốc lộ 37 chạy qua phía Bắc. Xã có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Vĩnh Long; phía đông Bắc giáp xã Trung Lập; phía nam giáp xã Tân Hưng và xã An Hòa phía tây giáp xã Hiệp Hòa.

Xã Hùng Tiến là một xã của huyện Vĩnh Bảo, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo. Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo:

 

 Xã Hùng Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Hùng Tiến TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính