Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Kim Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất 

Xã Kim Sơn có diện tích 13,65 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Sơn Động, phía tây giáp xã Tân Hóa, phía nam giáp xã Biển Động, phía bắc giáp xã Cấm Sơn.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Theo quy hoạch huyện Lục Ngạn được phát triển theo tính chất: Là đô thị, thương mại, dịch vụ - nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái. Đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và các tỉnh lân cận.

Như vậy, xã Kim Sơn nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Kim Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Kim Sơn TẠI ĐÂY.