Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh là 3.178 tỷ đồng; trong đó, vốn trung ương hỗ trợ 1.265 tỷ đồng.

Để phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đặt ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; định kỳ hàng tháng, tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là công trình trọng điểm.

Các địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục xây dựng kế hoạch giải ngân và hàng tuần tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện đối với từng dự án, phải điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đối với nhóm các dự án đã có khối lượng hoàn thành chậm làm thủ tục thanh toán, các chủ đầu tư tiến hành rà soát các công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, hoàn tất thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán.

Đối với nhóm các dự án khởi công mới năm 2021, các chủ đầu tư cần chủ động làm hồ sơ thiết kế và dự toán trước sau khi có vốn thì giải ngân được ngay.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh là 3.178 tỷ đồng; trong đó, vốn trung ương hỗ trợ 1.265 tỷ đồng. 

Ngay sau khi trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn, UBND tỉnh đã phân khai chi tiết, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 kịp thời; trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho công trình hoàn thành, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định.

Tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh giải ngân 770 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt 36,06% so với kế hoạch vốn đã phân khai chi tiết). Dự kiến đến 30/6, các chủ đầu tư giải ngân 844 tỷ đồng, đạt 39,48% kế hoạch; trong đó, có 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 40%; các công trình trọng điểm năm 2021 sử dụng vốn Ngân sách Trung ương giải ngân đạt tỷ lệ khá.

Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đến 30/9, toàn tỉnh giải ngân 1.930 tỷ đồng, đạt 60,73% so với tổng kế hoạch vốn năm 2021 và đến 31/12, tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% so với tổng kế hoạch vốn năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; trong đó, có 6 chủ đầu tư chưa giải ngân được kế hoạch vốn được giao.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư còn chậm chủ yếu là do các dự án vướng đền bù, vướng giải phóng mặt bằng từ lâu nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, một số dự án đã hoàn thành hoặc đã có khối lượng thi công nhưng chủ đầu tư chậm làm thủ tục để thanh toán, quyết toán vốn cho các đơn vị. 

Một số dự án khởi công mới đã bố trí kế hoạch vốn năm 2021 nhưng chậm triển khai các thủ tục đấu thầu để triển khai thi công, giải ngân vốn đầu tư. Ngoài ra, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

chọn