Tags

cách mạng công nghiệp

  • Cách mạng công nghiệp 4.0: Khó nhưng không phải không thể

    Cách mạng công nghiệp 4.0: Khó nhưng không phải không thể

    Thời sự 03:00 | 19/04/2017

    Dù có rất nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng, thách thức trong chính sách quản lý, Việt Nam vẫn có những điểm mạnh nhất định để ứng dụng, làm chủ các công nghệ nổi bật của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và xây dựng một nền kinh tế chia sẻ.
Tìm theo ngày
cách mạng công nghiệp

cách mạng công nghiệp