Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất trong tháng 1/2022

Bước sang năm mới, ngân hàng Agribank vẫn không có sự thay đổi nào trong khung lãi suất. Biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân được áp dụng tại ngân hàng vẫn duy trì trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục triển khai khung lãi suất cũ cho phân khúc khách hàng cá nhân trong tháng 1/2022.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, khung lãi suất tiền gửi được áp dụng là 3,1%/năm - 5,5%/năm.

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất được áp dụng chung là 3,1%/năm. Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank tại kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng tiếp tục được ấn định là 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng Agribank là 4%/năm. Đối với kỳ hạn 12 - 24 tháng, lãi suất tiếp tục được giữ nguyên ở mức là 5,5%/năm. 

Những khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn sẽ có lãi suất huy động ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Agribank vẫn tiếp tục huy động bảng lãi suất từ 3%/năm đến 4,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. 

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn được triển khai chung ở mức 3%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, khách hàng doanh nghiệp đều sẽ được hưởng chung lãi suất ở mức 3,3%/năm. 

Những khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn 6 - 11 tháng, ngân hàng Agribank tiếp tục duy trì chung một mức lãi suất là 3,7%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

Ở thời điểm hiện tại, 4,8%/năm là mức lãi suất cao nhất được huy động cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp, áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Những khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán đều được áp dụng chung lãi suất ngân hàng là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
Quảng Bình mời đầu tư KĐT Lý Nhân hơn 1.800 tỷ, không bắt buộc dành 20% quỹ đất xây NOXH
KĐT Lý Nhân tại huyện Bố Trạch có quy mô gần 39 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2028. Do nằm tại đô thị loại IV, dự án này không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.