Cập nhật lãi suất ngân hàng BIDV trong tháng 3/2022

Bước sang tháng 3, khung lãi suất được triển khai trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm. Mức lãi suất được triển khai cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng cho đến 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng cá nhân

Trong tháng 3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn duy trì biểu lãi suất cũ từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng BIDV trong tháng 3/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nguồn: BIDV)

Theo đó, những khoản tiền được gửi với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đều sẽ được ấn định lãi suất huy động vốn là 3,1%/năm. 

Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được ngân hàng BIDV triển khai ở mức 4%/năm. 

Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng BIDV là 5,5%/năm. Mức lãi suất ngân hàng được ấn định cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng cho đến 36 tháng.

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng áp dụng cho trường hợp này vẫn chỉ là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0.1%

1 Tháng

3.1%

2 Tháng

3.1%

3 Tháng

3.4%

5 Tháng

3.4%

6 Tháng

4.0%

9 Tháng

4.0%

12 Tháng

5.5%

13 Tháng

5.5%

15 Tháng

5.5%

18 Tháng

5.5%

24 Tháng

5.5%

36 Tháng

5.5%

Nguồn: BIDV

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiết kiệm của tháng được triển khai trong khoảng 3%/năm - 4,8%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Cụ thể như sau, những khoản tiền gửi với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đều sẽ được ấn định lãi suất ở mức 3%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng Agribank là 3,3%/năm. 

Tại các kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất được áp dụng là 3,7%/năm. 

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cao nhất hiện tại là 4,8%/năm, được áp dụng tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng. 

Ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức lãi suất chỉ 0,1% khi khách hàng doanh nghiệp gửi tiền không có kỳ hạn. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng BIDV trong tháng 3/2022 - Ảnh 3.

Nguồn: BIDV


chọn
Quy hoạch đô thị Ninh Bình thành trung tâm du lịch sinh thái
Đô thị Ninh Bình có diện tích quy hoạch khoảng 23.242 ha. Dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người.