Chấn chỉnh việc bảo trì đường bộ yếu kém ở Bắc Giang

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ do Sở này quản lý.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, qua kiểm tra các tuyến quốc lộ do Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý cho thấy, việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang chưa đạt yêu cầu. Nhiều vị trí mặt đường bị ổ gà, đọng nước, sơn kẻ mờ; cỏ cây chưa được phát quang, không cắt cỏ lề đường; đất, cát bồi lấp rãnh thoát nước không được nạo vét, nhiều vị trí hành lang bị lấn chiếm.

Dó đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phê bình nghiêm khắc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang trong tổ chức thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ trên địa bàn, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 31 và Quốc lộ 279, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân liên quan và chỉ đạo nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại nêu trên, hoàn thành trước ngày 30/5/2021.

Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

“Kiểm tra, đánh giá lại điểm kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên để trừ kinh phí các hạng mục không thực hiện, không đảm bảo theo tiêu chí chất lượng. Đồng thời, rà soát lại hồ sơ năng lực của nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, chấn chỉnh lại nhà thầu hoặc chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng giao Cục Quản lý Đường bộ I tăng cường kiểm tra các tuyến quốc lộ do Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý. Vụ Quản lý bảo trì đường bộ tham mưu xử lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ do Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý.

chọn