Công ty con của Petrosetco tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

Với 30,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PSD - đơn vị thành viên của Petrosetco sẽ bỏ ra khoảng 30,6 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (Mã: PSD) - một trong 11 đơn vị thành viên của Petrosetco (Mã: PET) vừa công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 16/3/2021.

Như vậy, với 30,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty con của Petrosetco sẽ bỏ ra khoảng 30,6 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông.

Được biết, PSD cùng với CTCP Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (PHTD), là hai đơn vị được Petrosetco giao trực tiếp phụ trách việc phân phối các sản phẩm công nghệ của tập đoàn.

Tháng 6/2020, Petrosetco chính thức trở thành nhà phân phối của Apple tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt mới của Petrosetco về việc hợp tác kinh doanh với các đối tác thương hiệu toàn cầu.

Liên quan đến Petrosetco, ngày 18/12 vừa qua doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Người lao động để tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Theo đó, Petrosetco ước tính doanh thu năm 2020 đạt hơn 12.000 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch và tăng 19% so với năm 2019. Trong đó, PSD đóng góp 8.000 tỷ đồng doanh thu, PHTD ước đạt 1.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến của Petrosetco ở mức 150 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 18% so với năm trước.

Mảng hoạt động, dịch vụ phân phối vẫn giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 83% doanh thu của Petrosetco, ước đạt 9,930 tỷ đồng và 42% lãi trước thuế ước đạt 73 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu tài chính 2021, Ban điều hành dự kiến tổng doanh thu của Petrosetco vào mức 9.386 tỷ đồng và lãi sau thuế 130 tỷ đồng, lần lượt bằng 78% và 87% so với ước đạt năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức giữ ở mức 10%.

chọn