Đà Nẵng chưa xử lí dứt điểm sai phạm tại chung cư An Trung 2 sau một năm có kết luận thanh tra

Sau gần một năm Thanh tra TP Đà Nẵng ban hành kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm tại chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), đến nay Đà Nẵng vẫn chưa xử lí dứt điểm sai phạm này.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng mới đây đã kí báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện Nghị quyết số 129 ngày 7/12/2017 của HĐND thành phố thông qua Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trong báo cáo này, có thông tin kết quả thực hiện kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lí và sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, quận Sơn Trà do Liên doanh DMC-579 (giữa CTCP Đức Mạnh và CTCP Đầu tư và Xây dựng 579) làm chủ đầu tư.

Trước đó, Thanh tra TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTTP vào ngày 31/5/2019 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lí và sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 và Kết luận thanh tra số 905/KLTT-TTTP ngày 16/12/2019.

Sau khi có Kết luận thanh tra, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời rà soát, bổ sung qui trình xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng qui định. 

Đồng thời, Sở cũng đôn đốc chủ đầu tư dự án tiến hành rà soát, xử lí đối với 80 trường hợp sai phạm theo nội dung Kết luận thanh tra.

Đối với một số bất cập trong công tác xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 8528/UBND-SXD ngày 16/12/2019 về việc tạm thời chưa xem xét giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho các đối tượng đang có quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố tại ba dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ điều chỉnh qui định về xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Sau một năm thanh tra, Đà Nẵng vẫn đang đôn đốc xử lí 80 trường hợp mua chung cư An Trung 2 không đúng đối tượng - Ảnh 1.

Chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

80 trường hợp mua nhà ở xã hội Chung cư An Trung 2 không đúng

Theo Kết luận thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị Liên doanh DMC-579 chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với 80 trường hợp sai phạm phải xử lí trong thời gian xét duyệt và được mua nhà ở xã hội Chung cư An Trung 2 để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo qui định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014.

Theo kết luận này, 80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 gồm: 5 trường hợp xét duyệt hồ sơ không đúng (trong đó có một trường hợp đã có nhà); 10 trường hợp đối tượng không phải là đối tượng vì không làm việc trong doanh nghiệp; 12 trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu; ba trường hợp vừa có nhà ở vừa chịu thuế thu nhập cá nhân; 36 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân; 11 trường hợp cho thuê nhà ở xã hội; một trường hợp vừa chịu thuế thu nhập cá nhân vừa cho thuê nhà ở xã hội; một trường hợp đứng tên mua giúp, một trường hợp không còn nhu cầu nhà.

chọn