Đà Nẵng xem xét điều chỉnh Bảng giá đất

HĐND TP Đà Nẵng xem xét điều chỉnh Bảng giá đất của thành phố phù hợp với điều kiện hiện nay, minh bạch và công khai qui hoạch các vị trí đất mà thành phố đang thu hút đầu tư tại kì họp thứ 16 diễn ra từ ngày 8 đến 10/12.

HĐND TP Đà Nẵng mới đây có buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia kinh tế về "Giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025".

Thống kê đến cuối tháng 10/2020, kết quả 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch, lần đầu tiên kinh tế thành phố tăng trưởng âm đến hai con số (-9,26%).

Có 774 doanh nghiệp giải thể, 1.863 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; tổng vốn đầu tư phát triển giảm 6,1%, trong đó khu vực ngoài Nhà nước giảm 20,4%; tình trạng thất nghiệp đối với người lao động gia tăng.

Đến 31/10, thu ngân sách thành phố đạt 63% dự toán (thu nội địa không kể đất chỉ đạt 55,4%). Chi ngân sách chưa hiệu quả, giải ngân đầu tư công chậm, đạt 40% kế hoạch.

Đà Nẵng xem xét điều chỉnh Bảng giá đất tại kì họp cuối năm - Ảnh 1.

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, tại kì họp thứ 16 HĐND thành phố sẽ tập trung thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể như trong lĩnh vực đất đai, HĐND xem xét điều chỉnh Bảng giá đất của thành phố phù hợp với điều kiện hiện nay; minh bạch và công khai qui hoạch các vị trí đất mà thành phố đang thu hút đầu tư; kiến nghị xử lí các vướng mắc trên lĩnh vực đất đai để triển khai các dự án lớn; nghiên cứu bổ sung cơ chế miễn giảm tiền sử dụng đất nhằm kêu gọi có hiệu quả chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trong phát triển về dịch vụ, công nghiệp thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế đêm; chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; có giải pháp kích cầu du lịch; đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư ba khu công nghiệp mới; hoàn thành 4 cụm công nghiệp; đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng vào khu công nghệ cao; nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm...

Kì họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 16 diễn ra từ ngày 8 đến 10/12.

Trước đó, tại kì họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 13/3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thông qua nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới được phân vệt khu đất. Đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50 m, giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND.

UBND TP Đà Nẵng sau đó đã ban hành Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ngày 7/4, qui định Bảng giá các loại đất trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024, có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

chọn