Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ tiền thêm hai tháng các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thêm hai tháng nữa (tháng 8 và tháng 9 năm 2020).

Theo UBND TP Đà Nẵng, tại phiên họp thường kì chiều ngày 20/8, sau khi nghe báo cáo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, ý kiến đồng ý của Đảng đoàn HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thêm tháng 8 và tháng 9 năm 2020.

Đà Nẵng hỗ trợ tiền thêm 2 tháng các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: VGP).

Cụ thể, các đối tượng qui định tại mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đối tượng đặc thù của thành phố qui định tại Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm mở rộng của thành phố tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 8/7/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, tính đến ngày 30/6, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 96.502/99.350 người thuộc đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, đạt tỉ lệ 97,1%, với kinh phí là 103,65 tỉ đồng (trong đó đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 là 95.381/95.934 người, đạt tỉ lệ 99,4% và đối tượng đặc thù bổ sung của thành phố là 1.121/1.914 người, đạt tỉ lệ 58,6%).

Hỗ trợ cho 3.025 người lao động, hộ kinh doanh cá thể với kinh phí là 3,08 tỉ đồng (trong đó có 40 người thuộc đối tượng mở rộng của thành phố). Trong đó, về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, đã xem xét quyết định hỗ trợ 12 doanh nghiệp với 114 người lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 205,2 triệu đồng.

Về hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, đã tham mưu UBND thành phố quyết định hỗ trợ 90 hộ kinh doanh cá thể, số tiền hỗ trợ là 90 triệu đồng; 2.821 lao động (chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

chọn