Đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Huyện Lục Nam nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, phía đông giáp huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động, phía tây giáp huyện Lạng Giang và huyện Yên Dũng.

Huyện Lục Nam có tổng diện tích 597km², hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đồi Ngô (huyện lỵ) và 24 xã: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Tam Dị, Thanh Lâm, Tiên Nha, Trường Giang, Trường Sơn, Vô Tranh, Vũ Xá, Yên Sơn.

Trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: đất cây xanh, đất mặt nước, đất công nghiệp, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất quốc phòng đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam là khu đất nằm ở xã Cẩm Lý. Đây là khu đất quốc phòng, có vị trí phía tây bắc giáp nghĩa trang thôn Giáp Sơn, phía nam giáp núi Đất Đỏ Kiều Đông.

Dưới đây là một số khu đất dính quy hoạch ở huyện Lục Nam thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Lục Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam. Khu đất được quy hoạch là đất quốc phòng. 

Đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

Đất có quy hoạch ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất quốc phòng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lục Nam trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lục Nam TẠI ĐÂY.