Đất có quy hoạch ở xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên theo bản đồ sử dụng đất.

Gia Đức là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 10,2 km². Về địa giới hành chính xã Gia Đức phía đông và bắc giáp tỉnh Quảng Ninh với sông Đá Bạch là ranh giới; phía nam giáp thị trấn Minh Đức; phía tây giáp xã Gia Minh.

Địa bàn xã Gia Đức có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Gia Đức thể hiện một phần trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

 

 Khu đất có quy hoạch của xã Gia Đức được thể hiện trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.


 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Gia Đức TẠI ĐÂY.