Tags

Đấu giá đất Huế

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất Huế mới nhất

Thông tin đấu giá đất Huế mới nhất

Thông tin đấu giá đất ở Huế sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các lô đất sẽ được đấu giá mới nhất tại Thành phố Huế, 2 thị xã và 6 huyện.

Gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 6 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông với 152 xã, phường, thị trấn.

Đấu giá đất ở Huế cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất;

- Vị trí, diện tích thửa đất đấu giá (trường hợp nhiều thửa đất thì lập phụ lục hồ sơ chi tiết đính kèm);

- Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá;

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất;

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khả thi, hiệu quả;

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

Thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp;

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất.

Mục đích chính của “đấu giá đất ở Huế”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất Huế là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất