Tags

Đấu giá đất huyện Thọ Xuân

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất huyện Thọ Xuân mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Thọ Xuân mới nhất

Thông tin đấu giá đất huyện Thọ Xuân sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 27 xã và 3 thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Cụ thể:

Gồm, 27 xã: Đấu giá đất ở xã Xuân Bái, xã Thọ Xương, xã Xuân Thắng, xã Thọ Lâm, xã Thọ Diên, xã Thọ Hải, xã Xuân Hòa, xã Xuân Trường, xã Tây Hồ, xã Xuân Giang, xã Xuân Sinh, xã Xuân Hưng, xã Xuân Thiên, xã Thọ Lộc, xã Nam Giang, xã Bắc lương, xã Xuân Phong, xã Xuân Hồng, xã Trường Xuân, xã Xuân Lai, xã Xuân Lập, xã Xuân Minh, xã Phú Xuân, xã Quảng Phú, Xã Xuân Tín, xã Thuận Minh, xã Thọ Lập

Tại 3 thị trấn: Đấu giá đất ở thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng.

Bên cạnh đó, đấu giá đất Thọ Xuân cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá.

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất huyện Thọ Xuân”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất huyện Thọ Xuân là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.