Thanh Hóa sắp đấu giá 5 lô đất tại Thọ Xuân, khởi điểm từ 347 triệu đồng/lô

5 lô đất ở tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 15/7.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Thọ Xuân. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú Thanh Hóa, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 09774487448.

Tổng diện tích các lô đất là 870,4 m2 tại các điểm dân cư, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân.

Mỗi lô đất có diện tích từ 151 m2 đến 200 m2, mức giá khởi điểm từ 2,3 triệu đồng đến 2,88 triệu đồng/m2, từ hơn 347,3 triệu đồng đến 540 triệu đồng. Tiền đặt trước từ 69 triệu đồng đến 108 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 5 lô đất sắp được đấu giá tại huyện Thọ Xuân.

Thời gian xem tài sản trong hai ngày 5/7 và 6/7 trong giờ hành chính tại mặt bằng khu đất đấu giá.

Thời gian tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Hồng trong hai ngày 11/7 và 12/7; tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú Thanh Hóa từ ngày 30/6 đến ngày 12/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá lúc 8h ngày 15/7 tại UBND xã Xuân Hồng.

chọn