Quảng Xương, Thanh Hóa đấu giá 22 lô đất, khởi điểm từ 617 triệu đồng/lô

22 lô đất ở tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 13/7 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Quảng Xương. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, có địa chỉ tại số 268 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0912 339 808.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 22 lô đất tại MBQH kèm theo quyết định số 3210/QĐ/UBND ngày 9/8/2019 thuộc xã Quảng Giao.

Mỗi lô đất có diện tích 125 m2, giá khởi điểm từ 4,94  triệu đồng đến 5,2 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là 14,235 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 123,5 triệu đồng đến 130 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Các lô đất sắp được đấu giá tại huyện Quảng Xương.

Xem tài sản và giấy tờ liên quan trong hai ngày 4 và 5/7. Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Quảng Giao để xem tài sản và các giấy tờ liên quan.

Bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Quảng Giao và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ nay đến ngày 8/7.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Quảng Giao trong ngày 12/7. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 13/7 tại Hội trường UBND xã Quảng Giao.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.